HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning i helsefag

Helsesøster

Som helsesøster møter du barn, unge og deres familier. Arbeidsplassen er gjerne på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten.

Helsesøsterutdanningen er en videreutdanning i helsefremmende og forebyggende sykepleie. Den teoretiske undervisningen er temaorganisert. Helhetlig forståelse av individ, familie og samfunn står sentralt, med særlig vekt på helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

Innpassing i masterprogram

Studenter som gjennomfører videreutdanningen etter programplanen av 2018 og ønsker en mastergrad kan etter søknad få studiet innpasset som 1. år i masterstudiet sykepleie – klinisk forskning og fagutvikling. Dette forutsetter at studenten har søkt og fått studieplass på masterstudiet.

Praksis

Ti uker av studiet er i praksis i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser ved helsestasjoner i fem fylker på Østlandet: Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold. I enkelte tilfeller kan det bli aktuelt å bruke praksisplasser i andre fylker.

Fordi utdanningen har avtaler om praksisplasser med kommuner i hele østlandsområdet kan det bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved helsesøsterutdanningen.

Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år. Studenter må derfor være fleksible. Du kan ikke regne med å få praksisplass på hjemstedet ditt. Det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplass selv uten i helt spesielle tilfeller. Slike tilfeller må godkjennes av høgskolen etter formelt opptak.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Poenggrense ved siste opptak

12,28

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis. Det gis tilleggspoeng til mannlige søkere og særlig relevant yrkespraksis, se programplanen og rangeringsregler.

Studieinformasjon

Fakta

Helsesøsterutdanning Våren 2019 60 2 semestre, heltid Kjeller Norsk 60 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Jobbmuligheter

Utdanningen gir offentlig godkjente sykepleiere spesialkompetanse for arbeid i kommunehelsetjenesten. Studiet bygger videre på bachelor i sykepleie.

Publisert: Oppdatert: