HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kardiologisk sykepleie

Kardiologisk sykepleie

Som kardiologisk sykepleier jobber du innenfor et spennende praksisfelt. Fagområdet kardiologi er spesialisert, i rask utvikling, har mange pasientgrupper og behovet for faglig oppdatering er stort.

Om studiet

Hensikten med studiet er å videreutvikle spesialisert klinisk kompetanse hos sykepleiere som arbeider med hjertepasienter. Utdanningen foregår i nær tilknytning til klinisk praksis med egen arbeidsplass som læringsarena, i tillegg til noe hospiteringspraksis.

Tilegnelse og bruk av forskningsbasert kunnskap, evne til fagkritisk refleksjon og integrering av ny teoretisk kunnskap med egne erfaringer, er sentralt i studiet. Forelesere er i stor grad klinisk fagpersonell med spisskompetanse innenfor sine fagområder.

Innpassing i masterprogram

Studenter som har gjennomført videreutdanning etter programplanen av 14.9.2016, kan etter søknad få studiet innpasset i masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid. Dette forutsetter at de har søkt og fått studieplass på masterstudiet. 

Les mer om innhold og organisering.

Deltidsstudiet er organisert som ukesamlinger, med ca. 12 samlinger til sammen, med 4-5 samlinger i første semester, 4-5 samlinger i andre semester og 3 samlinger i tredje semester. Hver ukesamling er på fem dager. I tillegg kommer 10 dagers hospiteringspraksis som en del av studiet, samt fire hjemmeeksamener over tre dager, to eksamener under tilsyn, en prosjektbeskrivelse og obligatorisk avslutningsseminar. Studentene arbeider i praksis ved sitt ordinære arbeidssted mellom samlingene. Det vil pågå ulike studentaktive arbeidsformer i og mellom samlingene.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

(ikke oppstart våren 2019)

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i kardiologisk sykepleie Ikke avklart 60 3 semestre Kjeller Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: Pris: Kr. 15.000 per semester

Begge avgiftene betales hvert semester.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til utøvelse av sykepleie til hjertepasienter generelt og gir fordypningskompetanse innenfor et spesialområde i kardiologisk sykepleie. Studiet kvalifiserer også til utøvelse og kursveilederkompetanse i DHLR/AHLR.

Stipend

Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad. Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Publisert: Oppdatert: