HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
International Public Health

Kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom

Utdanningen er tverrfaglig, og målgruppen er personer som arbeider direkte med barn og unges psykiske helse eller med psykososiale problemstillinger både i første- og andrelinjen. Det er en uttalt utdannings- og helsepolitisk intensjon at utdanningen også tilbys i førstelinjen.

Om studiet

Kognitiv atferdsterapi er et samlebegrep om en rekke terapeutiske tiltak som bygger på noen felles grunnleggende prinsipper. Den terapeutiske tilnærmingen innebærer antakelsen om at affekt og atferd i stor grad er bestemt av på hvilken måte hvert enkelt individ oppfatter og strukturerer verden.

Metodene som faller inn under kognitiv atferdsterapi har med seg elementer fra terapeutiske tradisjoner som i ulik grad fokuserer på atferd eller tenkning.

Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere og dokumentere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode og kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere.

Studiet kan inngå i deler av godkjenningsgrunnlaget for klinisk spesialist.

For mer informasjon om studiet, kontakt Anne Bakke

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikke avklart

Opptakskrav

3-årig helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, pedagoger med universitetsutdanning, psykologer eller leger. Søkere skal ha minst to års relevant praksis etter grunnutdanning,
For alle søkere gjelder kravet om at de under utdanningen er i arbeidsforhold som gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier. Dette skal dokumenteres før studiestart.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Ikke avklart 60 1-2 dagers samlinger en gang i måneden over to år Undervisningen foregår i RBUPs lokaler i Gullhaugveien 1-3 i Nydalen. Norsk Semesteravgift: Pris kr 590,00

10 000,- pr semester.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Anne Bakke

Administrativ: Kontakt Fakultet for helsefag

Jobbmuligheter

Utdanningen er tverrfaglig, og målgruppen er personer som arbeider direkte med barn og unges psykiske helse eller med psykososiale problemstillinger både i første- og andrelinjen.

Studiet gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i teamarbeid og i selvstendig terapeutisk arbeid med barn og ungdom. Praktisk kompetanse vil avhenge av studentens arbeidsarena som er utgangspunkt for klinisk veiledning og fordypningsarbeid.

Les mer om jobbmuligheter

Utdanningen er godkjent som grunnleggende kurs i et utdanningsløp mot godkjenning som kognitiv atferdsterapeut og veileder etter regler gitt av Norsk forening for kognitiv terapi(NFKT) innenfor internasjonale rammer satt av European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (EABCT).

Studiet kan søkes innpasset som del av mastergraden i Læring i komplekse systemer som tilbys ved høgskolen. Det vil ut i fra individuell vurdering av kandidatens kompetanse, kunne utgjøre inntil 15 studiepoeng av graden.

Lukk
Publisert: Oppdatert: