HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kardiologisk sykepleie

Kreftsykepleie

Kreftsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende. Studiet er rettet mot autoriserte sykepleiere som arbeider eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorgen.

Om studiet

Studiet består av fem emner (tre teoretiske og to praktiske):

  • Kreftsykepleiens naturvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag
  • Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 1
  • Vitenskapsteori, kunnskapssyn, etikk og forskningsmetode
  • Kreftsykepleiens samfunnsvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag
  • Kliniske studier i kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder 2

Praksis

Praksisstudier utgjør 12 uker. Praksistiden gjennomføres i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.

Innpassing i masterprogram

Videreutdanning i kreftsykepleie gir innpass i Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling.

Fritak og innpassing

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års klinisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i kreftsykepleie Høsten 2018 60 2 semestre Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjon

Faglig: elisabeth.wille@oslomet.no

Jobbmuligheter

Etter utdanningen skal du utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser. Du skal videre anvende dine kunnskaper om kreftsykdom og delta aktivt i behandling av kreft, samt ta ansvar for å lindre plagsomme symptomer.

Les mer om jobbmuligheter

Kreftsykepleieren skal også ta ansvar for å imøtekomme døendes behov og være til støtte for pasient og pårørende i livets sluttfase. Videre deltar du aktivt i rehabilitering slik at pasient og pårørende kan ha best mulig livskvalitet under og etter behandling. Studiet skal legge grunnlag for å forstå hvordan levemåte og miljø kan virke kreftfremkallende slik at man som ferdig utdannet kreftsykepleier kan delta aktivt i arbeidet med forebygging av kreft.

Stipend
Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Det kan være lurt å sende kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Lukk

Studentene forteller

Brenner for den palliative pasienten

Trengte mer kunnskap om kreft

Yrkesintervju med kreftsykepleier (Utdanning.no)

En kreftsykepleiers hverdag (Film med tidligere HiOA-student Jorun Marstein Kristoffersen)

Publisert: Oppdatert: