HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
International Public Health

Kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten

Hensikten med videreutdanningen er å kvalifisere fagutøvere i helse- og omsorgstjenesten og relaterte utdanninger til å finne frem, vurdere og bruke forskningsresultater i praksis og undervisning.

Om studiet

Som student lærer du å finne relevant forskningsmateriale på en systematisk måte. Forskningen skal i neste omgang integreres i klinisk praksis slik at det kommer pasienter og brukere til gode. En kunnskapsbasert praksis vil styrke fagfeltet gjennom en mer bevisst bruk av ulike kunnskapskilder. Utdanningen er tverrfaglig.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

To uker før studiestart

(Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere)

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende

Studieinformasjon

Fakta

Kunnskapsbasert praksis i helse og omsorgstjenesten Våren 2019 (uke 5) 15 1 semester Kjeller, Kunnskapsveien 55 Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: Pris kr 15.000,00


Mer om studiet

Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon om studiestart, samlinger og annet.

Jobbmuligheter

Kunnskapsbasert praksis innebærer å bruke den best tilgjengelige forskningsbaserte kunnskap integrert med kliniske erfaringer og brukernes verdier og preferanser i beslutninger om helsespørsmål.

Målgruppen for studiet er helse- og omsorgspersonell som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse. Studiet passer også for personer som jobber i fag- og forskningsstillinger, bibliotekarer, lærere, lektorer, førstelektorer og stipendiater innen helse- og sosialfagene.

Publisert: Oppdatert: