HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nasjonale fag

Kurset gir deltakerne en innføring i plikter og rettigheter for helsepersonell i det norske samfunnet. OsloMet har inngått avtale med Helsedirektoratet om å arrangere kurs i nasjonale fag.

Om kurset

Kurset går over to uker på dagtid på skolen, med fire ukers mellomrom der du jobber med nettbaserte oppgaver. Kurset bygger på at læring skjer både individuelt og i samspill med andre. Det er obligatorisk oppmøte. Læringsaktivitetene består av forelesninger, selvstudier, gruppearbeid og seminarer. Du må ha grunnleggende datakunnskap da mye informasjon, kommunikasjon, innleveringer og veiledning vil være nettbasert.

Kurset tar utgangspunkt i "Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon" og skal sikre kursdeltakerne kunnskap om følgende fem emner:

 • Oppbygning og organisering av helsetjenesten
 • Helse- og sosialrett
 • Medikamenthåndtering og medikamentregning (helsefagarbeiderne er fritatt fra dette emnet)
 • Kulturforståelse
 • Nasjonale satsningsområder

Søkere med utdanning fra land innenfor EU/EØS kan tildeles plass dersom det er ledig plass på kurset.

Nye krav til autorisasjon
I januar kom det nye krav til autorisasjon for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS.  
For å få plass på kurs i nasjonale fag må man ha bestått norskprøve med resultat B2 på alle deler.

Les mer om innhold og organisering.

Studiekrav og vurderingsformer

Alle studieoppgaver som er beskrevet under hvert emne må være innlevert og godkjent for å framstille seg for avsluttende eksamen.

Eksamen / avsluttende prøve

Kursavgiften inkluderer tre gratis forsøk på hver prøve.

Det vil bli avholdt følgende eksamener:

1.  Test i medikamentregning med 100 % korrekt besvart for å få karakteren bestått (3 timer skoleeksamen)

2.  Avsluttende prøve i nasjonale fag. Vurderes med bestått/ikke bestått (4 timer skoleeksamen)

Kursbevis

Deltakere som har bestått begge eksamenene mottar kursbevis senest tre uker etter sensur.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikke avklart.

Hvordan søke?

 • Fyll ut påmeldingsskjemaet som ligger under "Søk opptak" og last opp dokumentene dine
 • Sykepleiere, leger, tannleger og farmasøyter skal søke kurset med legemiddelhåndtering. Andre helsepersonell skal søke kurset uten legemiddelhåndtering.
 • Hvis du ikke ha mulighet til å laste opp papirene må du ettersende dokumentasjon til:
  OsloMet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid,
  Studiested Pilestredet
  v/ Lisa Mari Rendall
  Pb 4. St. Olavs plass
  0130 Oslo

Unntak: Hvis det i vedtaket ditt fra Helsedirektoratet står "for å kunne søke og oppnå autorisasjon som sykepleier må du søke opptak ved en høgskole", må du søke opptak via Samordna opptak. De har også en egen side hvor det står hvilke krav som gjelder søkere med utenlandsk utdanning

Opptakskrav

 • Avgjørelse fra Helsedirektoratet om at søkeren må gjennomføre kurs i nasjonale fag og eventuelt kurs i legemiddelhåndtering for å kunne oppnå autorisasjon. Helsepersonell som ikke trenger å gjennomføre kurs i nasjonale fag for å oppnå autorisasjon, kan likevel få opptak til kurset dersom det er kapasitet. 
 • Det stilles krav om kunnskap i norsk på høyere nivå B2 eller Universitetets trinn 3 karakterkrav minimum "C" (Norskprøve 3 eller norskprøve med resultatet B1 er IKKE godkjent).
 • Utenlandske språkprøver godtas ikke
 • Papirer som bekrefter at Bergenstesten er bestått, må være innsendt eller lastet opp før søknadsfristen på kurset utløper.

Kursavgiften må være betalt innen betalingsfristen som blir oppgitt ved bekreftet plass på kurset. Du betaler kursavgiften ved å logge deg inn på Studentweb Deltakerne vil motta informasjon om dette i egen e-post.

Oppstart av kurset er med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere. Du får svar på søknaden når søknadsfristen utløper. Påmeldingen regnes ikke som fullstendig før all nødvendig dokumentasjon er sendt inn.

Angrerett

Studieinformasjon

Fakta

Kurs i nasjonale fag Kurs våren 2019 er avlyst 0 2 samlinger á en uke med 4 uker arbeid hjemme mellom samlingene Kurset holdes i Pilestredet 32, Oslo. Norsk Kurs med legemiddelregning: kr 21618,-
Kurs uten legemiddelregning: kr 18563,-

Endringer kan forekomme.

Studentene forteller

På vei til norsk autorisasjon

Publisert: Oppdatert: