HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie

Operasjonssykepleiere kan jobbe verden rundt, og jobbmulighetene er mange. Som operasjons-
sykepleier møter du pasienter i alle aldersgrupper som trenger kirurgiske undersøkelser og inngrep.

Om studiet

Operasjonssykepleier-utdanningen er en videreutdanning som kvalifiserer for å kunne ivareta pasienter som gjennomgår kirurgisk undersøkelse og/eller behandling i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag. Utøvelse av operasjonssykepleie krever et handlingsrepertoar hvor praktiske ferdigheter, problemanalyse- og håndtering og samarbeidsferdigheter inngår som viktige elementer.

Sentrale emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner, medisinske og naturvitenskapelige emner og operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse.

Videreutdanningen kvalifiserer for yrkestittelen operasjonssykepleier.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte søkere.

Opptakskrav

3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

Kvalifikasjonskrav

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i operasjonssykepleie August 2018 90 3 semestre Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Jobbmuligheter

Videreutdanningen i operasjonssykepleie gir sykepleiere spesialkompetanse til å arbeide i operasjonsavdelinger, dagkirurgiske enheter, kirurgiske poliklinikker, sterilsentral, akuttmottak og legevakter. Flere reiser til utlandet for å jobbe, noen av dem til katastrofe- og krigsområder. Det er stort behov for operasjonssykepleiere.

Les mer om jobbmuligheter

Stipend

Flere av sykehusene/helseforetakene i Oslo-regionen tilbyr støtte til utdanning av denne typen. Studiestøtte tildeles etter søknad. Det kan være lurt å sende med kopi av dokumentasjon på utdanning og jobberfaring samt bekreftelse fra høgskolen på søknaden din til det sykehuset du ønsker å søke støtte hos.

Lukk
Publisert: Oppdatert: