HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Helse og empowerment

Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren

Er du leder eller har du ambisjoner om en lederrolle i helse- og sosialsektoren? Med videreutdanning i organisasjon, ledelse og arbeidsrett vil du få nødvendige kvalifikasjoner.

Om studiet

Studiet gir kunnskap om og innsikt i ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å mestre lederoppgaver i offentlig sektor, spesielt i helse- og sosialsektoren. I tillegg vil det under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle denne.

Samlinger studieåret 2016/17:

  • Uke 39: 26. - 30. september - Guriset
  • Uke 43: 24. - 28. oktober - Kjeller
  • Uke 48: 28. november - 02. desember - Guriset
  • Uke  4:  23. - 27.  januar - Oslo
  • Uke 10: 06. - 10. mars - Kjeller
  • Uke 19: 08. - 11. mai - Guriset

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

6,05

Opptakskrav

Treårig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag eller annen fullført høyere utdanning av minst to års varighet, fortrinnsvis økonomisk/administrativ utdanning og minst to års relevant yrkespraksis etter endt grunnutdanning. 

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren Høsten 2017 30 2 semestre Kjeller, Skedsmo / Pilestredet, Oslo / Guriset Høyfjellshotell, Gol Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Pensumlitteratur: ca kr 2 000,-
Ekstern undervisning: 11 døgn à kr 900, tilsammen kr 9 900,-
(helpensjon på Guriset)

I tillegg vil det påløpe kostnader til reise for internatsamlingene
(3 reiser t/r Gol)

Jobbmuligheter

Oppgavene knyttet til lederfunksjoner i helse- og sosialsektoren, er ofte mange og komplekse. Samtidig opplever mange ledere at forventningene til deres rolle er store.

Studiet er rettet mot ledere i helse- og sosialsektoren og tilstøtende virksomheter.

Publisert: Oppdatert: