HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Helse og empowerment

Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren

Er du leder eller har du ambisjoner om en lederrolle i helse- og sosialsektoren? Med videreutdanning i organisasjon, ledelse og arbeidsrett vil du få nødvendige kvalifikasjoner.

Om studiet

Studiet gir kunnskap om og innsikt i ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å mestre lederoppgaver i offentlig sektor, spesielt i helse- og sosialsektoren. I tillegg vil det under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle denne.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

6,05

Opptakskrav

  • treårig helse-, velferd, - sosialfaglig eller økonomisk/administrativ utdanning på bachelornivå
  • minimum to års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. 

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis og for søkere som innehar ledende stilling i helse- og sosialsektoren, se programplanen og rangeringsregler.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren Høsten 2019 30 2 semestre Kjeller, Skedsmo / Pilestredet, Oslo / Guriset Høyfjellshotell, Gol Norsk 30 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Pensumlitteratur: ca kr 2 000,-
Ekstern undervisning: 11 døgn à kr 900, tilsammen kr 9 900,-
(helpensjon på Guriset)

I tillegg vil det påløpe kostnader til reise for internatsamlingene
(3 reiser t/r Gol)

Jobbmuligheter

Oppgavene knyttet til lederfunksjoner i helse- og sosialsektoren, er ofte mange og komplekse. Samtidig opplever mange ledere at forventningene til deres rolle er store.

Studiet er rettet mot ledere i helse- og sosialsektoren og tilstøtende virksomheter.

Publisert: Oppdatert: