HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid, Kjeller

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

Om studiet

Studiet er organisert i en fellesdel på 30 studiepoeng og en fordypning i psykososialt arbeid av tilsvarende omfang.

Studiets fellesdel omhandler:

  • Mennesker, psykiske lidelser og det sosiale miljø
  • Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Studiets fordypningsdel gir rom for fordypning i faglig fundament, praksisstudier og/eller faglig utviklingsarbeid.

Videre masterstudium?

Etter fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan du søke deg direkte inn i 3. studieår i masterstudium i psykisk helsearbeid ved OsloMet.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikke opptak i 2019

Opptakskrav

  • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå eller tilsvarende realkompetanse
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, Kjeller Ikke opptak i 2019 60 4 semestre Kjeller Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Publisert: Oppdatert: