HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Helse og empowerment

Psykisk helsearbeid, Pilestredet

Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

Om studiet

Studiet er organisert i en fellesdel på 30 studiepoeng og en fordypning i psykososialt arbeid av tilsvarende omfang.

Studiets fellesdel omhandler

  • mennesker, psykiske lidelser og det sosiale miljø
  • organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
  • kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Studiets fordypningsdel gir rom for fordypning i faglig fundament, praksisstudier og/eller faglig utviklingsarbeid.

Videre masterstudium?

Etter fullført videreutdanning i psykisk helsearbeid kan du søke deg direkte inn i 3. studieår i masterstudium i psykisk helsearbeid ved OsloMet.

Les mer om innhold og organisering.

Tildeling av praksisplass

Praksisstudiet skal primært gjennomføres på steder som er tilknyttet OsloMet gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Det er ikke tillat å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke. Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med høgskolene og etter inngåtte avtaler. Dersom studenten ønsker å gjennomføre praksisstudiet på andre steder, må dette søkes om og godkjennes av høgskolen, og studenten må selv dekke alle utgifter knyttet til dette. Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, egen enhet, post eller tilsvarende.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

  • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå eller tilsvarende realkompetanse
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, Pilestredet Høsten 2019 60 stp. 2 semestre heltid / 4 semestre deltid Pilestredet Norsk 110 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Jobbmuligheter

Med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid vil du stå bedre rustet til å bistå mennesker i en svært utsatt situasjon. Studiet passer for ansatte i kommunal helse- og sosialtjeneste, i spesialisthelsetjenesten, foruten skole, kirke og politi. Etter endt utdanning vil du kunne bli en viktig ressurs for ditt arbeidssted i utfordringene med å møte og bistå mennesker med psykiske lidelser.

Publisert: Oppdatert: