HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Vernepleie

Psykisk lidelse og utviklingshemning

I studiet tilegner du deg kompetanse til å bistå personer med utviklingshemning og psykisk lidelse. Slike grupper er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse enn andre, men får ofte dårligere oppfølging.

Om studiet

Studiet består av tre hovedtemaer:

  • Psykisk lidelse og utviklingshemning, kartlegging og utredning
  • Klinisk omsorg og terapeutisk virksomhet
  • Lovverket som regulerer og organiseringen av psykisk helseverntjenesten.

Hovedtemaene vil bli presentert og behandlet dels integrert og dels ved egne undervisningsopplegg på de enkelte samlingene og i forhold til de ulike arbeidskravene.

Målgruppen for dette studiet er yrkesutøvere som yter tjenester og/eller miljøterapeutiske tiltak til personer med utviklingshemning og lidelse i pleie- og omsorgstjenestene.

Undervisningen er organisert i 7 samlinger à 3 dager (onsdag, torsdag og fredag). Alle dager fra kl 09.00-15.00. Samlingene holdes på studiested Sandvika.

Les mer om innhold og organisering.

Videreutdanningen i psykisk lidelse og funksjonshemming er et samarbeid mellom Høgskolen i Akershus og Oslo universitetssykehus, psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning og autisme.

Nasjonale og internasjonale studier viser at utviklingshemmede er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt. Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten kan medføre at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemning. Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant utviklingshemmede.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Søkere må ha fullført treårig høgskoleutdanning innen helse-/sosialfag eller pedagogikk.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Høsten 2019 30 2 semestre Sandvika Norsk 30 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: Pris kr 10.000,00

Begge avgiftene gjelder for hvert semester.
I tillegg kommer utgifter til pensum og evt. reise.
Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg samtidig til studieavgiften.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Jobbmuligheter

Et mål med studiet er å utdanne yrkesutøvere som bidrar til et helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den enkelte bruker, og som kan identifisere lidelser/sykdom slik at personer med utviklingshemning også får tilbud om behandling.

Publisert: Oppdatert: