HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
International Public Health

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) - Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold

Unge menneskers rett til kunnskap om og tjenester for seksuell helse er en del av folkehelsesatsingen for å fremme livskvalitet og helse fra unge år. For å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til seksuell og reproduktiv helse legges det vekt på veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk slik at helsepersonell møter unge mennesker på en profesjonell måte.

Om studiet

Emnet gjennomføres på deltid i løpet av ett semester, og er 60% digitalt basert og 40% samlingsbasert med frammøteplikt. Studiet omfatter både teoretisk og praktisk undervisning. Det arrangeres 2 samlinger av 2 dagers varighet, totalt 4 dager. Det forventes totalt, samlet for all aktivitet på emnet, en arbeidsinnsats på ca 135 timer fordelt over 12 uker. 

Både teoretisk og praktisk undervisning må gjennomføres for å få emnet godkjent.

Arbeids- og undervisningsformer

I studiet benyttes en kombinasjon av felles undervisning basert på omvendt undervisning (flipped classroom), og ulike typer digital teknologi for å stimulere til studentaktiv læring og samarbeid. Digitale læringsressurser og interaktive oppgaver benyttes som del av undervisningsopplegget.

Studentene får gjennom studiet oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. Universitetets digitale læringsplattform Canvas benyttes aktivt i studiet. Det er nødvendig at studentene har tilgang til egen PC og internett.

Bakgrunn

Unge menneskers rettigheter til kunnskap om og tjenester for seksuell helse er tydelig formidlet i sentrale dokumenter fra Verdens Helseorganisasjon (WHO), i Nasjonal strategi for seksuell helse "Snakk om det!" og er et samfunnshelseområde som er en inkludert del av folkehelsesatsingen for å fremme livskvalitet og helse fra unge år. Ved OsloMet anser vi det som et vesentlig samfunnsoppdrag at de profesjonsgruppene som i særlig grad har ansvar for å fremme helse blant ungdom, har tilgang til relevant kompetansebygging på feltet.

Som grunnlag for å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til seksuell og reproduktiv helse vil det bli lagt vekt på veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk av relevans for profesjonelle møter med unge mennesker. Gjennom emnet vil de ulike tema problematiseres og diskuteres fra nasjonale og globale perspektiver med fokus på verdier, sexpositive holdninger og menneskerettigheter. Møtene mellom bruker og fagperson kan skje i intime og uforutsigbare situasjoner. Det er viktig at studenten er bevisst både egen og andres oppfatning av mangfold, kropp, kjønn og seksualitet.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende.

NB! Velg kategorien "Helsefag" når du søker i Søknadsweb.

Oppstart forutsetter minimum 20 studenter.

Opptakskrav

Emnet er primært utviklet for helsesøstre og jordmødre, men studiet er åpent for søkere med bachelorutdanning eller tilsvarende innen helsefag.

Studieinformasjon

Fakta

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - Ung seksualitet, selvbestemmelse og mangfold
6. mars 2019 5 Et semester på deltid Pilestredet og Kjeller Norsk 30 Studieavgift: 5000 kr.

Semesteravgift: 640 kr.

Mer om studiet

Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon for studenter, om studiestart, samlingsdatoer, timeplan med mer.

LENKE KOMMER

Publisert: Oppdatert: