HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
International Public Health

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon

Er du jordmor eller helsesøster uten utvidet rekvireringsrett for prevensjonsmidler? Dette emnet gir deg kompetansen du trenger.

Om studiet

I emnet fokuseres det på menneskers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fra pubertet og i reproduktivt aldersspenn.

For å gi studentene et godt grunnlag til å utøve helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til seksuell og reproduktiv helse, legger emnet vekt på veiledning, kommunikasjon og helsepedagogikk. Ofte skjer møtene mellom bruker og fagperson i intime og uforutsigbare situasjoner. Det er viktig at studenten er bevisst både egen og andres oppfatning av kropp, kjønn og seksualitet.
Emnets ulike tema vil bli problematisert og diskutert fra nasjonale og globale perspektiver, med fokus på verdier og menneskerettigheter.

Emnet benytter fleksible læringsformer og er delvis nettbasert.
Målgruppen for emnet er jordmødre og helsesøstre som ønsker rett til å rekvirere og administrere prevensjonsmidler.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende.

NB! Velg kategorien "Helsefag" når du søker i Søknadsweb.

Opptakskrav

Utdanning som helsesøster eller jordmor, eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og selvbestemt prevensjon
September 2018 5 Et semester på deltid Pilestredet og Kjeller Norsk 30 Studieavgift: 7500 kr.

Semesteravgift: 640 kr.

Mer om studiet

Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon for studenter, om studiestart, samlingsdatoer, timeplan med mer.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon

Publisert: Oppdatert: