HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Vernepleie

Sexologi og funksjonshemming

Sexologi er et fagområde som ofte er forsømt i forskning om livskvalitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mange tjenesteytere har derfor ikke tilstrekkelig kompetanse på dette området.

Om studiet

Studiet er tilrettelagt som deltidsstudium over to semester. Den organiserte undervisningen omfatter 3 samlinger á inntil fire dager. I tillegg legges det opp til nettstøttet undervisning/veiledning mellom samlingene.

Samlingene er basert på forelesninger, videopresentasjoner og gruppearbeid. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til oppgaveløsning, veiledning og egenstudier mellom samlingene.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet vil gi studentene kunnskap om hvilke hindringer personer med ulike funksjonsnedsettelser kan møte i forhold til å kunne ha det seksuallivet de ønsker.

Studiet vil legge særlig vekt på utfordringer knyttet til utviklingshemming og hvilke hindringer personer med utviklingshemming møter når det gjelder å ha familieliv/samliv og seksuelle relasjoner.

Kunnskap om lovverk vil i tillegg bli vektlagt.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Treårig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i sexologi og funksjonshemming Høsten 2019 15 2 semestre Kjeller Norsk 30 Studieavgift: 12.000 kr.

Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

I tillegg kommer utgifter til pensum og evt. reise.

Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg samtidig til å betale studieavgiften.

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Publisert: Oppdatert: