HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Rehabilitering og habilitering

Stråleterapi

Dette er et heltidsstudium i stråleterapi i samarbeid med Radiumhospitalet.

Om studiet

Studiet skal stimulere til kritisk tenkning og til ansvarsfull utførelse av ulike sider ved stråleterapiarbeid.

Stråleterapifaget er sammensatt av til dels svært ulike fagområder. Studiet er derfor modulisert slik at det gir studentene en oversiktlig ramme å arbeide innenfor.

  • STRÅL6010 Realfag og kvalitetssikring i stråleterapi
  • STRÅL6020 Onkologi og kreftomsorg
  • STRÅLPRA Praksis i stråleterapi
  • STRÅL6110 Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi
  • STRÅL6200 Fordypningsoppgave  

Arbeidsformer i studiet inkluderer forelesninger/undervisning i større grupper, ferdighetstrening/laboratorieøvelser, prosjektarbeider og praksisstudier.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Søkere må ha bachelorgrad i radiografi eller treårig radiografutdanning.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i stråleterapi Høsten 2019 60 2 semestre Pilestredet Undervisningen foregår på norsk/annet skandinavisk språk eller engelsk 30 Semesteravgift: Pris kr 640,00

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig:  Eric Sundqvist

Jobbmuligheter

Studentene skal utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter nødvendige for å kvalifisere seg til arbeid som stråleterapeut.

Studentene skal etter endt studie ha innsikt i medisinske, omsorgsmessige, fysikalske, biologiske og tekniske aspekt som ligger til grunn for stråleterapi. De skal kunne utføre fiksering, doseplanlegging og simulatorinnstilling, samt gjennomføre planlagt strålebehandling, selvstendig og i samarbeid med teamet. Studentene skal kunne identifisere og ivareta hver enkelt pasients behov for oppfølging og omsorg i alle fasene av et strålebehandlingsforløp.

Publisert: Oppdatert: