HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Anestesisykepleie

Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Studiet gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i sykepleiefagets historikk, vitenskapsteoretisk idegrunnlag, yrkesetikk, fagutvikling og forskning i sykepleie. Studiet tilbys ikke for tiden, men Kompletterende utdanning for sykepleiere kan være et aktuelt alternativ for deg.

Om studiet

Studiet tilbys ikke for tiden, men Kompletterende utdanning for sykepleiere kan være et aktuelt alternativ.

Innhold

  • Sykepleiens historie og etikk
  • Vitenskapsteori, forskning og fagutvikling

Pensum

  • Ca 2000 sider

Organisering

  • Studiet vil være både samlings- og nettbasert, hvor samlingene vil være i høgskolens lokaler, sentralt i Oslo.
  • Det vil være samlinger to uker på høsten og to uker på våren. Ukene er ikke sammenhengende.

 

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Fortløpende fram til studiestart

Opptakskrav

  • avslag på søknad om autorisasjon som sykepleier fra Helsedirektoratet (tidligere SAK) med krav om å gjennomføre rammeplanens emne Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, grunnleggende norskkunnskaper (minimum bestått norskkurs nivå B2. Søkere over 25 år kan vurderes etter realkompetanse), samt klinisk erfaring som helsefagarbeider eller sykepleier, eller tilsvarende.

 eller

  • norsk sykepleierutdanning

I tillegg gjelder Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Studieinformasjon

Fakta

Kurs i sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag August 2016 33 2 semestre Pilestredet Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: Pris kr 19.000,00

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Jobbmuligheter

Målgruppe

  • Sykepleiere med utdanning fra land utenfor EØS, som ved søknad om autorisasjon har fått vedtak fra SAK (Statens autorisasjonskontor) om at de må gjennomføre dette emnet som del av kompletterende utdanning for å kunne få norsk autorisasjon.
  • Sykepleiere som ønsker å oppdatere seg på kunnskap innen emnet.

Publisert: Oppdatert: