HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Veiledning i helsefag

Veiledning av studenter i praksisstudier

Studiet er et tilbud til yrkesutøvere som har veilederansvar for studenter i kliniske studier i bachelor, videre- og masterutdanning innen helse og sosialfag. Veiledningskompetansen som studentene får gjennom studiet er generisk og kan anvendes på andre områder.
Studentgruppen vil bestå av yrkesutøvere med ulik profesjonsbakgrunn som gir et mangfoldig og berikende læringsmiljø.

Studiet består av to emner, der du søker opptak til hvert emne. Hvert av emnene er på 5 studiepoeng. Studiet går på deltid.

  • VEIPR6000 Veiledning og vurdering 1 kjøres flere runder i vårsemesteret 2019, både på Kjeller og i Pilestredet.
  • VEIPR6100 Veiledning og vurdering 2 gjennomføres i høstsemesteret 2019

Studiested Kjeller

  • Første runde: 22. januar, 23. januar og 6. februar, ved Sidsel Tveiten
  • Andre runde: 26. februar, 27. februar og 26. mars, ved Gro Røkholt

Studiested Pilestredet

  • Første runde: 29. januar, 31. januar og 7. februar
  • Andre runde: 18. mars, 21. mars og 26. mars
  • Tredje runde: 30. april, 2. mai og 7. mai

Oppdatert programplan kommer før studiestart.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende, og senest 2 uker før oppstart.

Merk! Du bare skal delta på én runde. Søk derfor kun på én runde i Søknadsweb.

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad eller tilsvarende. 

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i veiledning av studenter i praksisstudier
Further Education in Supervision of Students in Internship
Våren 2019 5+5 Deltid Pilestredet eller Kjeller Norsk Gratis

Mer om studiet

Er du ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart.

Kontakt

Administrativ:

Faglig: Liv.hovelsrud@oslomet.no

Publisert: Oppdatert: