HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Læring i komplekse systemer

Velferdsteknologi (bachelornivå)

Myndighetene satser på velferdsteknologi for å avhjelpe flere av fremtidens demografiske utfordringer. Velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon er en sammensatt oppgave og krever både helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse.

Om studiet

Teknologiske løsninger som skal fremme selvstendighet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukerens egne premisser kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir enklere å mestre hverdagen. 

Studiet vektlegger kompensasjons- og velværeteknologi, trygghets- og sikkerhetsteknologi og teknologi for sosial kontakt.

Les mer om innhold og organisering.

Gjennomføring

Studiet kombinerer fellessamlinger på høgskolen med selvstudier og nettbasert studentsamarbeid. Det er to samlinger av fem dagers varighet. Samlingene veksler mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid hvorav deler er veiledet. Et viktig redskap for læringen er arbeid med praksisrelaterte problemstillinger i tverrfaglige grupper, både på samlingene og i mellomperioden.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men utenlandske forelesere vil bruke engelsk i sin undervisning.

I mellomperioden og perioden før eksamen skal studentene arbeide selvstendig. Det forventes samarbeid og deltakelse i nettbaserte diskusjoner. Faglærer legger ut skriftlige og praktiske oppgaver på nett for å understøtte selvstudiene. Besvarelser kan sendes inn for å tilbakemelding fra faglærer under forutsetning av at de er levert innen fastsatte frister.

Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlingene fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som studenten ikke kan lære seg på egenhånd. Kravet til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen.

Videreutdanningen tilbys også på masternivå: Velferdsteknologi - masternivå

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i velferdsteknologi (bachelornivå) Våren 2019 15 stp. 1 semester, deltid Pilestredet Norsk Engelsk 25

Semesteravgift (student.hioa.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig:  Anne Lund

Jobbmuligheter

Utdanningens målgruppe er personer som ønsker kompetanse innen velferdsteknologi.

Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

Les mer om jobbmuligheter

For å oppnå selvstendighet, sosial deltakelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter, løsninger, grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunene, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene. Slik kompetanse vil også være viktig for innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet.

Lukk
Publisert: Oppdatert: