meny
søk
English
Læring i komplekse systemer

Velferdsteknologi (masternivå)

Myndighetene satser på velferdsteknologi for å avhjelpe flere av fremtidens demografiske utfordringer. Teknologiske løsninger som skal fremme selvstendighet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukerens egne premisser kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir enklere å mestre hverdagen. Velferdsteknologiske løsninger for personer med nedsatt funksjon er en sammensatt oppgave og krever både helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse.

Om studiet

Studiet vektlegger kompensasjons- og velværeteknologi, trygghets- og sikkerhetsteknologi og teknologi for sosial kontakt.

Gjennomføring av studiet
Studiet kombinerer fellessamlinger på høgskolen med selvstudier og nettbasert studentsamarbeid. Det er inndelt i to emner. Begge emner har to samlinger av fem dagers varighet. På samlingene veksles det mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Deler av gruppearbeidet er veiledet. Et viktig redskap for læringen er arbeid med praksisrelaterte problemstillinger i tverrfaglige grupper, både på samlingene og i mellomperiodene.

Les mer om innhold og organisering.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men utenlandske forelesere vil bruke engelsk i sin undervisning.

I mellomperiodene skal studentene arbeide selvstendig. Faglærer legger ut skriftlige og praktiske oppgaver på nett for å understøtte selvstudiene. Besvarelser kan sendes inn for å få tilbakemelding fra faglærer under forutsetning av at de er levert innen fastsatte frister. Det forventes samarbeid og deltakelse i nettbaserte diskusjoner.

Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlinger fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som ikke kan læres på egenhånd. Kravene til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen. Studenten må ha bestått eksamen i det første emnet, VETEK6000, for å kunne delta på det andre, VETEK6100.

Videreutdanningen tilbys også på bachelornivå: Velferdsteknologi - bachelornivå

NAV og Geriatrisk ressurssenter, Oslo Kommune er samarbeidspartnere.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Kull 2017:

  • VETEK 6000 starter i februar 2017 med 2 ukesamlinger på vårparten: 13-17. februar og 8-12. mai. Muntlig eksamen er 1. og 2. juni.
  • VETEK 6100 går høsten 2017 med 2 ukesamlinger. VETEK 6000 må være gjennomført.
    Innlevering av prosjektoppgaver er 8. desember 2017

Kull 2018:
Samlinger og eksamen i VETEK 6000

  • Samling uke 6 (5-9. februar 2018)
  • Samling uke 17 (23-27. april 2018)
  • Muntlig eksamen 14. og 15. mai 2018

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helsefag, ingeniørfag eller pedagogiske fag eller tilsvarende realkompetanse

Studiets innhold og oppbygging

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i velferdsteknologi (masternivå) Våren 2018 30 2 semestre, deltid Pilestredet Norsk Engelsk 25 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig:  Anne Lund

Jobbmuligheter

Utdanningens målgruppe er personer med utdanning innen helsefag, ingeniørfag eller pedagogiske fag som ønsker spesialkompetanse innen velferdsteknologi.

Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

Les mer om jobbmuligheter

For å oppnå selvstendighet, sosial deltakelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter, løsninger, grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø. Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunene, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene. Slik kompetanse vil også være viktig for innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet.

Lukk
Publisert: Oppdatert: