HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Biomedisin

Biomedisin

Vil du vite mer om kreftcellen og hvordan den oppstår? Vil du forske på biomedisin i medisinske laboratorier? Finne nye sammenhenger mellom gener og miljø? Eller bidra i fagutviklingen av molekylær bildediagnostikk? Masterstudiet i biomedisin gir deg spennende muligheter. Studiet består av emner som gir muligheter for fire ulike studieløp for bioingeniører, farmasøyter, radiografer og ingeniører.

Om studiet

Master i biomedisin er tilrettelagt spesielt for bioingeniører, farmasøyter og radiografer. I tillegg kan også andre søke opptak, eksempelvis ingeniører og cellebiologer. Studiet består av 60 studiepoeng teoridel (emner) og 60 studiepoeng masteroppgave. Studiet har to obligatoriske og 10 valgbare emner.

Fire studieløp /fordypninger

De valgbare emnene er satt sammen til ulike studieløp med fire ulike fordypninger:

  • Biomedisinsk forskning og utvikling - for bioingeniører, farmasøyter og ingeniører
  • CT - for radiografer
  • Stråleterapi - for radiografer
  • Nukleærmedisin - for bioingeniører og radiografer

Obligatoriske emner

  • Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode.
  • Molekylær cellebiologi eller Medisinsk bruk av stråling (for de som tar fordypning i CT).

Les mer om studiets emner og oppbygning i programplanen lenger ned på siden.

Innpassing for radiografer

For radiografer vil det være mulig å innpasse videreutdanning i CT (som en del av de 60 stp. teori. For de som velger dette vil ikke molekylær cellebiologi være obligatorisk. Man kan da velge mellom enten medisinsk bruk av stråling eller molekylær cellebiologi.

Masteroppgave

Masteroppgaver (60 stp.) tilbys ved Fakultet for helsevitenskap, ved forskningsinstitusjoner, sykehuslaboratorier og radiologiske/nukleærmedisinske avdelinger. Studenter kan også skrive masteroppgaver fra egne arbeidsplasser. Se hvilke oppgaver som har vært skrevet på Master i biomedisin: Masteroppgaver i biomedisin.

Ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det tre forskningsgrupper som tar imot masterstudenter: 

i tillegg til andre forskere som ikke er tilknyttet disse forskningsgruppene.

Nytt emne

Emnet MABIO5100 Bakteriologi og antimikrobiell resistens er delvis nettbasert og startet opp i 2018.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Ta et enkeltemne?

Alle emner, unntatt masteroppgaven, tilbys enkeltvis. Her finner du informasjon om når emnene går, søknadsfrist med mer:

Oversikt enkeltemner

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Det kreves bachelorgrad, cand.mag.-grad eller grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. For opptak til masterprogrammet må søker ha karaktersnitt C eller bedre i det faglige grunnlaget.

Les mer om opptakskrav i programplanen.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i biomedisin Høsten 2019 120 stp. 2 år, heltid (3 år, deltid) Pilestredet, Oslo Undervisningen foregår på norsk/annet skandinavisk språk eller engelsk 30 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Heltid materiellavgift: 250,- per semester
Deltid materiellavgift 1., 2., 3. og 4. semester: 125 kroner. 5. og 6. semester: 250 kroner.

Mer om studiet

Vil du vite mer om studiet, eller om det å være en OsloMet-student? Besøk  student.hioa.no . Her finner du også alt om studiestart for ditt studium:

Kontakt

Administrativt:

Faglig: Toril Tefre

Bilde av reagensrør med blodprøver.

Jobbmuligheter

Biomedisin er et fagområde i vekst. Det er en rivende utvikling i biomedisinsk forskning og utvikling.

Les mer om jobbmuligheter

Behovet for personer med høy utdanning i biomedisin er derfor økende i samfunnet.

Studiet har som mål å utdanne personer som kan arbeide med laboratorieforskning, klinisk forskning eller utviklingsarbeid på medisinske laboratorier, bildediagnostiske avdelinger og forskningsinstitutter.

Studieløpene i molekylær bildediagnostikk og nukleærmedisin vil kvalifisere for fagutvikling og forskning i disse fagområdene. Det er stor bruk for fagfolk med kompetanse i molekylær bildediagnostikk som kan forstå og utnytte mulighetene for diagnostikk og overvåkning av sykdom, som nyvinninger i molekylærbiologi og bildeteknologi gir.

Det kan også være muligheter for arbeid i administrative stillinger, undervisningsstillinger eller andre stillinger som krever kompetanse i biomedisin, men dette kan kreve tilleggsutdanning. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
En student i et laboratorium som heller væske over i et reagensrør.
Publisert: Oppdatert: