HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Snur fokus fra diagnoser og begrensninger

Merete Warsla er student på masterprogrammet i empowerment og helsefremmende arbeid. - Det handler om hva brukeren trenger for å oppleve god helse, og heller finne løsninger som ivaretar disse behovene.

Les om masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid

Hva er empowerment og helsefremmende arbeid?

Merete Warsla portrett

- Hovedidéen bak empowerment-tenkningen er at mest mulig makt skal flyttes fra tjenesteyter til tjenestemottaker. I tillegg har studiet fokus på helsefremmende arbeid. I dette ligger det en tanke om å snu fokuset fra å handle om diagnoser og begrensninger, til i stedet å handle om hva brukeren trenger for å oppleve god helse, og heller finne løsninger som ivaretar disse behovene.

Hvorfor valgte du masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid?

- Det fine med dette studiet er at det har et overordnet perspektiv hvor kunnskapen fint kan benyttes innen svært ulike fagområder. Jeg likte tanken på å kunne spesialisere meg på et felt uten å binde meg til å måtte bruke den inn mot en enkelt gruppe. Man kan også tenke seg at studiet er relevant i en lederrolle, hvor man fokuserer på forholdet mellom sjef og de ansatte. Jeg gikk rett fra fullført vernepleierutdanning til dette masterstudiet. En veileder anbefalte meg i løpet av bachelorstudiet å søke videre, og da jeg nærmet meg slutten av bachelorgraden følte jeg meg ikke helt ferdig. Jeg ønsket å utvikle kunnskapen enda mer. I tillegg føler jeg at en master kan gi meg enda bredere jobbmuligheter, og kanskje større mulighet for en ren dagstilling hvis jeg på sikt skulle ønske meg dette.

Hva håper du å jobbe med når du er ferdig med studiet?

- Jeg håper på sikt å kunne bruke studiet for å jobbe på den forebyggende siden, enten i helse eller skole. Folkehelse og frisklivssentraler synes jeg også høres svært spennende ut.

Opplever du utdanningen som relevant?

- Jeg oppfatter utdanningen som relevant og framtidsrettet. Studier som dette er viktig for å snu helseapparatet i Norge mot en mer forebyggende tjeneste med vektlegging av tidlig intervensjon og brukermedvirkning. Jeg føler at jeg blir bedre rustet til å veilede og bistå tjenestemottakere i situasjonene som oppstår i hverdagen. Jeg gleder meg ekstra mye til et valgfritt emne i krise- og sorgstøttearbeid. I arbeid med mennesker møter vi ofte på mennesker som er i en sårbar fase på grunn av endringer, store og små kriser eller sorg. Jeg gleder meg til å lære mer om hvordan jeg kan møte de på en god måte og veilede de igjennom den oppståtte livsfasen slik at de (forhåpentligvis) kan komme styrket ut av den.

Hvordan er studiet og studentmiljøet?

- Jeg trives godt med studiet. Vi er en gruppe med variert erfaring og bakgrunn, noe som gjør studiet ekstra spennende da vi har så ulike innfallsvinkler til temaene. Vi er en forholdsvis liten gruppe, noe som gjør at jeg opplever oss som en sammensveiset gjeng. Fordi vi tilhører Kjeller drukner vi heller ikke i folkemengden, selv om vi bare er ca. 30 studenter. Det er stor variasjon i både alder, kjønn og bakgrunn, noe som gjør at vi har stor glede av å dele erfaringer og tanker med hverandre.

Opplever du at det er mulig å kombinere studiet med jobb og familieliv?

- Jeg jobber selv i overkant av 100% og er alenemor til et barn i skolealder. Det betyr mye hardt arbeid og lange dager, men det har gått greit til nå. Det finnes muligheter for tilpasning ved å utsette eksamener til året etter eller strekke masteroppgaven over to år, men kravene i hvert emne er ganske strenge når du først skal gjennomføre det. Noen av emnene har 80% oppmøteplikt, noe som krever at man er disiplinert i tillegg til å ha mulighet for noe tilpasning fra arbeidsgivers side.

Vil du anbefale studiet til andre?

- Jeg vil absolutt anbefale studiet til andre. Dette er en masterutdanning som kan brukes til mye og som er relevant for mange ulike fagområder.

Jonas Lange Publisert: Oppdatert: