HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingressbilde Master i ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuters kompetanse er etterspurt. På masterstudiet i ergoterapi lærer studentene å kombinere teorier, modeller og vurderingsredskap med klinisk erfaring og forskningsbasert kunnskap i utvikling og evaluering av intervensjoner i hverdagsliv og arbeidsliv. Slik skal masterstudiet imøtekomme samfunnets behov for ergoterapeuter som har spesialisert kompetanse i analyse, utvikling og tilpasning av intervensjoner.

Om studiet

Studiet er samlingsbasert med et nettbasert emne. Muligheten for å velge faglig fordypning ligger i arbeidet med masteroppgaven. Selv om studiet går på deltid over fire år har studentene anledning til å levere masteroppgaven før det er gått fire år.

Se programplanen for ytterligere detaljer om studiets innhold og organisering.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Enkeltemner

Oversikt over enkeltemner du kan søke på uten å være tatt opp på masterprogrammet:

Enkeltemneoversikt

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad i ergoterapi eller tilsvarende grad i ergoterapi. Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C, alternativt 2,7 for søkere med tallkarakterer.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i ergoterapi Høsten 2018 120 Deltid 4 år (med muligheter for raskere studieprogresjon om ønskelig) Pilestredet, Oslo Norsk 25 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt:

Faglig:  Unni Sveen  

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Studiet vil bidra til å styrke profesjonsutøvelsen i alle typer stillinger, og kvalifiserer til leder-, utdannings- og fagutviklingsstillinger, og til opptak i doktorgradsstudium.

Les mer om jobbmuligheter

Eksempler på aktuelle stillinger etter at du har fullført mastergraden kan være

  • fagutviklings- og planarbeid innenfor alle nivåer i helse-, velferds- og omsorgstjenesten
  • klinisk arbeid som bygger på spesialkompetanse
  • undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor ergoterapi ved universiteter, høyskoler og institusjoner
  • koordinering av større kliniske forskningsprosjekter
  • undervisning og veiledning av kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: