HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Faglig sterkere med mastergrad i ergoterapi

Linnea Dammen er ergoterapeut og studerer på masterprogrammet i ergoterapi.

Les om masterstudiet i ergoterapi

Hvorfor valgte du masterstudiet i ergoterapi ved HiOA?

Portrett av Linnea Dammen

- Jeg valgte å ta en master i ergoterapi for å få muligheten til å utvikle meg videre og bli faglig sterkere. Det er en flott mulighet til å fordype seg i et tema man er interessert i. Jeg mener det er viktig å være søkende etter ny kunnskap, og en masterutdanning gir deg gode verktøy for å kunne gjøre dette, også etter endt utdanning. Jeg tror også det gir en stor fordel i arbeidsmarkedet, da flere arbeidsgivere og bedrifter ønsker medarbeidere med høy faglig kompetanse.

Hvordan svarer studiet til forventningene?

- Jeg er relativt åpen for nye ting, så jeg hadde ikke akkurat en lang liste over forventninger til studiet. Men noe som er viktig for meg er at forelesninger, gruppearbeid og seminarer er relevante og av god kvalitet. Dette har absolutt svart til forventningene. Foreleserne og ikke minst de emneansvarlige virker dyktige, oppdaterte og har god formidlingsevne.

Hva jobbet du med før du startet på masterstudiet?

- Da jeg begynte på studiet hadde jeg et 100% vikariat som ergoterapeut på Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Nå er jeg i et 70% vikariat ved Sunnaas Sykehus.

Hva håper du å jobbe med når du er ferdig med masterstudiet?

- Etter studiet håper jeg å jobbe med noe som engasjerer meg og hvor jeg kan benytte kunnskapen og bidra med fagutvikling. Jeg ønsker å jobbe nært med mennesker hvor jeg kan bidra til mestring av egen hverdag. Kunnskapsbasert praksis står sterkt. Å vite hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvordan vi bør jobbe i praksis er og vil bli viktigere og viktigere fremover. Et masterstudie i ergoterapi knytter forskning, evnen til å søke ny kunnskap og fag sammen. Det mener jeg at jeg vil ha behov for, uavhengig av arbeidssted.

Opplever du utdanningen som relevant?

- Foreløpig virker den relevant, men jeg tror det vil vise seg i enda større grad senere når masteroppgaven skal skrives og senere i arbeidslivet. Jeg ser nå mer av kompleksiteten av faget, fått med meg mange verktøy jeg kan bruke i faget og fremtidig arbeidskarriere. Jeg tror man kan bli faglig sterkere og tryggere av å ta masterutdanning.

Går det an å kombinere studiet med jobb?

- Jeg tar studiet på deltid, og det går absolutt an å kombinere med jobb. Men selvfølgelig krever det god struktur og selvdisiplin for det arbeidet som skal gjøres utenom samlingene på skolen. For min egen del foretrekker jeg å jobbe ca. 80% i løpet av studietiden. Jeg bor og jobber nært høgskolen, men vi har studenter som pendler både fra andre byer og fylker, og også fra utlandet. Som klasse prøver vi å legge til rette for studentenes ulike logistikk-utfordringer.

Hvordan liker du studiet?

- Studiet er bygd opp slik at alt arbeidet vi legger ned er direkte knyttet til masteroppgaven. Det gjør at det føles nyttig og arbeidsinnsatsen en legger ned føles meningsfull. Jo mer innsats du legger ned, jo mer nyttig er det for deg selv. I tillegg har studentene presentasjoner av eget tema med utarbeidelse av problemstilling, søkestrategier, studiedesign og teorier/modeller underveis i samlingene, slik at vi kan hente innspill og lære av hverandre.

Hvordan er studentmiljøet?

- Nå er vi en ganske liten klasse sammenlignet med bachelorutdanningen. Det gjør at det er lettere å bli kjent og få til et godt miljø. Det er veldig mange hyggelige folk. Jeg opplever også medstudentene som mer engasjert, samtidig som det er god kombinasjon av nyutdannede studenter og de som har noen år med arbeidserfaring fra veldig ulike fagfelt. Jeg synes det bidrar til å gi et godt studiemiljø da vi har ulik erfaring og kan lære mye av hverandre.

Hva kan du tenke deg å skrive masteroppgave om?

- Det er mange temaer jeg synes er spennende, og har ikke klart å bestemme meg helt enda for hva jeg ønsker å skrive om. Jeg har tidligere jobbet med rehabilitering, særlig etter hodeskade, som jeg synes er veldig spennende. Jeg har også vurdert å skrive om hvordan ergoterapeuter jobber med beboere på sykehjem, for her tror jeg det er en kjempemulighet for ergoterapeuter å bidra mer.

Hvem vil du anbefale studiet til? /Hvem passer studiet for?

- Jeg tror ikke det er noen fasit for hvem studiet kan passe for, men jeg tenker det er en kjempemulighet for de som ønsker å bli faglig sterkere og tryggere i egen yrkesrolle, og også for de som ønsker å bidra med noe nytt i faget.

Marit Christiansen Publisert: Oppdatert: