HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingress bakgrunnsbilde

Fysioterapi

Er du fysioterapeut med interesse for utviklingsarbeid og forskning? Masterstudiet i fysioterapi gir deg grunnlag for å bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving innenfor fysioterapifaget.

Om studiet

Målgruppen er fysioterapeuter med interesse for utviklingsarbeid og forskning innen fysioterapi.

Studiet kan gjennomføres som fulltidsstudium over to år eller som deltidsstudium over fire år. Man velger studieløp når man søker og kan ikke gå fra heltidskull til deltidskull, eller omvendt.

Studiet leder frem til graden master i fysioterapi (Master's Degree in Physiotherapy). Bestått studium gir 120 studiepoeng. Studenter kan velge mellom tre fordypninger: fysioterapi for barn, fysioterapi for eldre personer eller fysioterapi for mennesker med muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP).

Les mer om innhold og organisering.

Helse og problemer knyttet til bevegelse og funksjoner er felles overbygning, mens fordypningene gir mulighet for å fokusere på spesiell problematikk innenfor hvert område.

Fordypningen barn , definert som aldersgruppen 0-18 år, setter barn med spesielle behov og dets familie i sentrum. Fordypningen fokuserer på spesialisert kunnskap og empirisk forskning knyttet til sentrale problemstillinger innen utvikling og læring, når målet for intervensjonen er å bedre funksjon, selvstendighet og deltakelse i barnets hverdagsliv.

Fordypningen eldre personer , definert som aldersgruppen 55 år og eldre, fokuserer på spesialisert kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til aldring og konsekvenser av aldring, samt avansert kunnskap om prosessene knyttet til fysioterapi tiltak for å bedre funksjon, sosial deltakelse og livskvalitet.

Fordypningen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP)  omhandler følgende fem hovedgrupper:

 1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet
 2. Ikke-infeksiøse inflammatoriske sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler
 3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
 4. Patologisk beintap/osteoporose med uten osteoporotiske brudd
 5. Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander.

 Studiet har fem obligatoriske emner. Studenten skal også ta ett av to valgfrie emner som er *-merket nedenfor.

 • Kunnskapsgrunnlag og praksis i fysioterapi - 20 stp.
 • *Smerte - multidimensjonal vurdering og helsefaglige tiltak - 10 stp.
 • *Samhandling - kroppsperspektiver og relasjoner i behandling og rehabilitering - 10 stp.
 • Vitenskapsteori - 10 stp.
 • Kvantitativ metode - 10 stp.
 • Kvalitativ metode - 10 stp.
 • Masteroppgave - 60 stp.
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Deltid: 7,7
Heltid: Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende grad i fysioterapi, med karakter C eller bedre. Det kreves ikke turnustjeneste eller annen praksis.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i fysioterapi Høsten 2019 120 Heltid 2 år / deltid 4 år Pilestredet, Oslo Norsk 35 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt:

Faglig: Margreth Grotle

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Aktuelle stillinger etter fullført masterstudium kan være knyttet til:

 • Fagutviklings- og planarbeid innenfor alle nivåer i helsetjenesten.
 • Undervisnings- og veiledningsoppgaver innenfor fysioterapi ved universiteter, høyskoler og institusjoner.
 • Undervisning og veiledning av kolleger, medarbeidere og samarbeidspartnere.
 • Klinisk arbeid som bør bygge på spesialkompetanse.
 • Koordinering av større kliniske forskningsprosjekter.

En kandidat med fullført masterstudium er kvalifisert for å søke opptak til doktorgradsprogrammer.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: