HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnesykepleie ingressbilde

Jordmorfag

Jordmødres arbeid er først og fremst knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Arbeidet omfatter også kvinners reproduktive helse og rettigheter fra pubertet til overgangsalder, i Norge og i verden. En mastergrad i jordmorfag gir solid grunnlag for en kunnskapsbasert praksis og mulighet til videre å arbeide med fagutvikling og forskning.

Om studiet

Masterstudium i jordmorfag er et krevende fulltidsstudium som består både av teoretiske studier (60 studiepoeng) og brukerrettede kliniske studier (60 studiepoeng).

De teoretiske studiene består av tre store hovedemneområder; Jordmorfag, fødsel og familiedannelse; Kvinnehelse - seksuell og reproduktiv helse og rettigheter; Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag. Masteroppgaven på 30 studiepoeng er inkludert i de teoretiske studiene.

De brukerrettede kliniske studiene består av ferdighetstrening i øvingslaboratorium samt kliniske studier (praksis) i sykehus og kommunehelsetjenesten. Utdanningen har avtaler om praksisplasser ved sykehus og kommuner i hele Østlandsområdet hvilket innebærer at det kan bli nødvendig med pendling eller leie av hybel i praksisperiodene. Utgifter i forbindelse med reise/boutgifter refunderes ikke for studenter ved masterstudiet i jordmorfag.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Poenggrense ved siste opptak

8,70

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende, karakterkrav C som regnes ut etter et vektet snitt av grunnutdanningen, autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års yrkespraksis som sykepleier.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i jordmorfag Januar 2019 120 2 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Masterstudiet gir grunnlag for arbeid med å fremme kvinners, familiers og nyfødte barns helse gjennom en kunnskaps- og forskningsbasert jordmortjeneste.

Les mer om jobbmuligheter

Etter endt utdanning søkes det autorisasjon som jordmor ved Statens Autorisasjonskontor. Autorisasjonen inkluderer også rett til å rekvirere prevensjon til kvinner fra 16 år.  Jordmor med autorisasjon har mulighet til å søke arbeid innen føde-barsel enheter, gynekologiske enheter, i svangerskapsomsorgen og i ungdomshelsetjenesten i kommunene. Jordmor har mulighet til å delta i fagutviklings arbeid i det offentlige og i private foretak og har et grunnlag for internasjonalt arbeid. Avlagt mastergrad kvalifiserer for søknad om opptak til relevante ph.d.-studier. Utdanningen tilfredsstiller Europaparlamentets rådsdirektiv 2005/36/EF. Dette gir en jordmor automatisk anerkjennelse av sin utdanning og rett til yrkesutøvelse i EU-land.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Utveksling - studenter på plenen
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.

Studentene forteller

Studiemagasinet "24/7"

Publisert: Oppdatert: