HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnesykepleie ingressbilde

Jordmorfag - påbygging til master

Har du videreutdanning i jordmorfag og ønske om mastergrad? Da kan du ta en påbygging til master. Studiet er samlingsbasert.

Om studiet

Utdanningen består av et kurs i vitenskapsteori og forskningsmetode (MAJO4200, 10 studiepoeng) samt en masteroppgave (MAJO5900, 30 studiepoeng).

Studiet går over 1,5 år og er samlingsbasert med fire samlinger á to dager knyttet til MAJO4200, høstsemesteret 2017, og fire samlinger á to dager knyttet til MAJO5900, i 2018.

Undervisningen foregår i OsloMet sine lokaler i Pilestredet.

Forkunnskaper
Det forutsettes innsikt i kunnskapsbasert praksis. Anbefalt litteratur: Bjørndal, A., Flottorp, S. & Klovning, A. (2013). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Fremmøte
Fremmøte er obligatorisk. Ved manglende fremmøte på en av samlingene gis studenten relevant hjemmeoppgave i henhold til samlingens innhold. Forfall på mer enn en samling gir ikke grunnlag for å fremstilles for eksamen. Eksamen i MAJO4200 må være godkjent før oppstart på 5900.

Utstyr
Alle må ha egen PC og tilgang til nett i forbindelse med forberedelse før samlingene. Alle må ha med PC til samlingene.

Samlinger høst 2017
Du bør påberegne en til to ukers arbeid før oppstart.

Oversikt over samlingsdatoer, innhold, forberedelser og oppgaver (PDF)

 1. samling, uke 34, 23–24. august: Introduksjon til utdanningen, etikk, biblioteksøk og EndNote og akademisk skriving
 2. samling, uke 37, 13-14. september: Kvalitativ forskningsmetode
 3. samling, uke 41, 11-12. oktober: Kvantitativ forskningsmetode
 4. samling, uke 44, 1-2. november: Kritisk granskning (artikler/prosedyrer)

Eksamen: uke 46 - Tre dagers hjemmeeksamen

Samlinger vår og høst 2018
Seminarer for Påbyggingsmaster i 5900, masteroppgave, 2018.

 • Seminar 1. Introduksjon/ forberedelse: Uke 4, 24. og 25. januar
  Tema: forberedelsesseminar.
 • Seminar 2. Prosjektplan: Uke 9, 28.februar og 1. mars
  Tema: prosjektbeskrivelse (problemstilling, teoretisk perspektiv og metodisk tilnærming).
 • Seminar 3. Analyse: Uke 24, 13. og 14. juni
  Tema: oppgavens metodiske perspektiv og dataanalyse.
 • Seminar 4. Sluttseminar: Uke 38, 19. og 20. september
  Tema: resultater og diskusjon, samt oppgavens helhet.

I seminar 2-4 skal studenten fremlegge sine oppgaver.
I seminar 2 og 3 skal studentene opponere på hverandres oppgaver.
I seminar 4 er det både student og lærer som opponerer.

Masteroppgaven skal leveres i uke 47.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars 2019

Opptakskrav

Autorisasjon som jordmor med fullført videreutdanning etter nasjonal rammeplan av 2004. For jordmødre utdannet etter gammel rammeplan vil opptakskriterier bli vurdert individuelt.

Karakterkravet er minimum C/ 2,7 i vektet gjennomsnitt fra sykepleierutdanningen.

Studieinformasjon

Fakta

Påbygging til mastergrad i jordmorfag August 2019 40 1,5 år, samlingsbasert Pilestredet, Oslo Norsk 20 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Utveksling - studenter på plenen
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.

Studentene forteller

Studiemagasinet "24/7"

Publisert: Oppdatert: