HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Læring i komplekse systemer

Læring i komplekse systemer

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

Om studiet

Studiet er rettet mot ledere og andre som arbeider med endrings- og omstillingsprosesser med individer og systemer, i privat eller offentlig virksomhet.

Du lærer å analysere mål, virkemidler og dokumenterte effektive teknikker for å starte og lede endringsprosesser der målet er å optimalisere bruken av menneskelige, teknologiske og økonomiske ressurser.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i læring i komplekse systemer Høsten 2018 120 2-årig heltid/ 4-årig deltid Pilestredet Norsk og engelsk 40 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Gunnar Ree

Administrativ: studiehenvendelser-hv@oslomet.no

Studenter som spiller et barnespill på en tablet.

Jobbmuligheter

Master i læring i komplekse systemer tar opp studenter med ulike bachelorutdanninger. Studentene har derfor ulik utdanning og erfaring, og varierte interesser.

Hvilke jobber du kan få etter fullført masterstudium avhenger av hvilken bachelorutdanning du har og dine interesser. Mange er ansatt innen helse og omsorg og skole/barnehage-sektoren. En del kandidater arbeider innen privat næringsliv (industri, konsulentvirksomhet), offentlig forvaltning/administrasjon, samt innen sosiale tjenester på ulike nivåer (kommune, fylkeskommune og stat). Noen arbeider også innen forskning og høyere utdanning.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Utveksling

Ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Utveksling master i læring i komplekse systemer

Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: