meny
søk
English
Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid

Trenger du mer kompetanse og fordypning innen psykisk helsearbeid? Kanskje ønsker du å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter innen psykisk helsevern? Masterstudiet i psykisk helsearbeid gir deg en dypere forståelse av og kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.

Om studiet

Gjennom masterstudiet skal studentene tilegne seg kompetanse til å kunne inngå i et klinisk arbeid i psykisk helsevern, samt kompetanse til å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter.

Les mer om innhold og organisering.

Fra høsten 2018 tilsvarer de første 60 studiepoengene i masterstudiet også videreutdanning i psykiskhelsearbeid. I tillegg har masteren disse emnene:

  • Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid (10 studiepoeng)
  • Valgfrie emner (20 studiepoeng)
  • Masteroppgave (30 studiepoeng)
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Enkeltemner

De valgfrie emnene tilbys enkeltvis dersom det er ledig plass.

Enkeltemneoversikt

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, vernepleie eller tilsvarende og to års relevant yrkespraksis.

Kvalifikasjonskrav for opptak.

Studiets oppbygging

Studenter velger ett valgfritt emne i 5. semester, og ett valgfritt emne i 6. semester.

3. studieår

5. semester
6. semester

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i psykisk helsearbeid Høsten 2017 120 4 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: studiehenvendelser-hf@hioa.no

Faglig: Siv Skarstein

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Utdanningen er innrettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker faglig fordypning innen psykisk helsearbeid hvor ungdom og voksne er i fokus.

Les mer om jobbmuligheter

Helsearbeidere med gjennomført masterstudium kan ta stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever særlig kunnskap om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser. De kan også ha forsknings- og undervisningsstillinger ved forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.

Studentene forteller

Studiemagasinet "24/7"

Publisert: Oppdatert: