HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid

Trenger du mer kompetanse og fordypning innen psykisk helsearbeid? Kanskje ønsker du å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter innen psykisk helsevern? Masterstudiet i psykisk helsearbeid gir deg en dypere forståelse av og kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.

Om studiet

Psykisk helsearbeid er en flervitenskapelig og tverrfaglig masterutdanning. Psykisk helsearbeid er ment å tjene pasienter/brukere, pårørende, nærmiljø og samfunn. Hovedfokus i masterstudiet er å fremme psykiske helse samt å lindre psykisk lidelse.

Innpassing av videreutdanning. Sjekk om du kan søke fritak:

Fra høsten 2018 er de første 60 studiepoengene på masterstudiet tilsvarende videreutdanningen i psykisk helsearbeid. I tillegg har masterprogrammet følgende emner:

  • Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid (10 studiepoeng)
  • Valgfrie emner (20 studiepoeng)
  • Masteroppgave (30 studiepoeng)

Tildeling av praksisplass

Praksisstudiet skal primært gjennomføres på steder som er tilknyttet OsloMet - storbyuniversitetet gjennom inngåtte samarbeidsavtaler. Det er ikke tillat å skaffe egne praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst, Oslo kommune eller i kommunene i Akershus fylke. Disse praksisplassene fordeles via koordinatorer i bydeler/ helseforetak, i samarbeid med universitetet og etter inngåtte avtaler. Dersom studenten ønsker å gjennomføre praksisstudiet på andre steder, må dette søkes om og godkjennes av universitetet, og studenten må selv dekke alle utgifter knyttet til dette. Praksisstudiet kan ikke gjennomføres på eget arbeidssted, egen enhet, post eller tilsvarende.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Enkeltemner

De valgfrie emnene tilbys enkeltvis dersom det er ledig plass.

Enkeltemneoversikt

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

  • Tre-årig helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller annen relevant utdanning på samme nivå eller tilsvarende realkompetanse
  • Minimum 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Med relevant yrkespraksis menes direkte pasient-/brukerarbeid

Har du en videreutdanning i psykisk helsearbeid etter rammeplan av 2005?

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i psykisk helsearbeid Høsten 2018 120 4 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: studiehenvendelser-hv@oslomet.no

Faglig: Siv Skarstein

Bilde av innsiden av Pilestredet 32, hvor man ser etasjene oppover gjennom glass.

Jobbmuligheter

Utdanningen er innrettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker faglig fordypning innen psykisk helsearbeid hvor ungdom og voksne er i fokus.

Les mer om jobbmuligheter

Helsearbeidere med gjennomført masterstudium kan ta stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever særlig kunnskap om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser. De kan også ha forsknings- og undervisningsstillinger ved forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.

Studentene forteller

Studiemagasinet "24/7"

Publisert: Oppdatert: