HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Ingress bakgrunnsbilde

Rehabilitering og habilitering

Masterstudiet gir deg innsikt i tverrfaglige perspektiver på rehabilitering. Du blir også del av et aktivt fagmiljø.

Om studiet

Gjennom masterstudiet vil du tilegne deg forståelse av fagfeltet gjennom kritisk refleksjon over verdier, kunnskap og handling som grunnlag for rehabilitering. Du vil få innsikt i hvordan organisatoriske og samfunnsmessige forhold setter rammer for individuelle rehabiliteringsprosesser og profesjonelt arbeid.

Utdanningen gir deg kompetanse til å samordne og legge til rette for tiltak og samhandling gjennom kritisk refleksjon over teori og praksis. Du vil få en nyansert og forskningsbasert forståelse av rehabilitering som et fag- og sektorovergripende kunnskaps- og virksomhetsområde. Denne forståelsen kan brukes i arbeidet med å forbedre rehabiliteringspraksis ut fra behov og rettigheter hos individer som etterspør rehabilitering.

Studiet er inndelt i fem emner og masteroppgave. Undervisningen foregår på samlinger. Mellom samlingene er det individuelle oppgaver og/eller gruppeoppgaver på nett.

For nærmere beskrivelse av emner, organisering, arbeidsmåter og vurderingsordning, se programplanen.

Målgruppe
Målgruppen er personer med interesse for klinisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning innen rehabilitering på individ- og systemnivå. Studiet er et tilbud til ansatte i helse- og sosialsektoren, utdanningssektoren, NAV, og i andre typer virksomheter som kan inngå i helhetlig rehabilitering.

Følg Master Rehab på Facebook

Les mer om innhold og organisering.

 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Enkeltemner

Du kan søke på enkeltemner uten å være tatt opp på masterprogrammet. Her finner du informasjon om når emnet går og søknadsfrist med mer.

Enkeltemneoversikt

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende og to års relevant yrkespraksis.

Kvalifikasjonskrav

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i rehabilitering og habilitering Høsten 2019 120 Normert studietid er 4 år på deltid, men studieløpet kan endres til fulltidsstudium etter avtale mellom fakultetet og studenten. Pilestredet, Oslo Norsk 20 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt:

Faglig:  Per Koren Solvang

Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Jobbmuligheter

Aktuelle arbeidsfelt og karriereveier etter endt studium kan være:

- Utviklingsoppgaver og planarbeid både på individ- og systemnivå innen rehabiliteringspraksis

- Undervisnings- og veiledningsoppgaver ved høgskoler og andre institusjoner som driver rehabiliteringsrettet utdanning

- Doktorgradsstudier

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: