HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

- Studiet ga meg faglig tyngde for å kunne gjøre en god jobb

Hanne Hennig Havdal er master i samfunnsernæring og har siden 2015 jobbet som spesialrådgiver i Animalia. Før dette jobbet hun i Opplysningskontoret for meieriprodukter i sju år.

Les om masterstudiet i samfunnsernæring

Hvorfor valgte du å ta en master i samfunnsernæring?

- Jeg var aldri i tvil om at jeg ønsket å ta en mastergrad og lære enda mer etter bachelorgraden. Man kan mye etter en bachelor, men lærer enda mer om forskningsprosessen og statistikk. Man får en økt forståelse og et kritisk blikk på

Portrett Hanne Hennig Havdal

forskningen innen ernæringsfeltet etter endt master. Ernæring er et stort fagfelt, med mange ulike aktører og mange med ulike meninger. Jeg føler mastergraden rustet meg bedre for jobbhverdagen.

Hva jobbet du med før og etter masterstudiet?

- Jeg var så heldig å få jobb på Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) da jeg var ferdig med bachelorgraden. Det var et ettårig engasjement hvor jeg lærte masse. Da året var omme var jeg så heldig å få lov til å fortsette i en 40 % stilling mens jeg tok mastergraden min, og før jeg hadde levert oppgaven var jeg sikret fast jobb.

Det er populært å studere ernæring og det kan være konkurranse om jobber innen ernæringsfeltet. Hva tenkte du rundt jobbsøking og det å posisjonere deg i arbeidsmarkedet?

- Jeg var student på det første kullet som tok bachelorgraden på samfunnsernæring og student på det andre kullet som tok mastergraden, så jeg tror jobbmarkedet har blitt enda tøffere etter at jeg utdannet meg. Utfordringen vår var at ingen hadde hørt om utdanningen og var skeptiske sånn sett. For min del ble det derfor viktig å engasjere meg. Jeg jobbet litt hos Melk.no som foredragsholder gjennom bachelortiden, jeg engasjerte meg i ulike verv på skolen og jeg ble med i styret til Norsk Forening for Ernæringsfysiologer (NFE). Det er mange som ønsker de samme jobbene og mange steder stiller man mye sterkere med en mastergrad. Dessuten skiller man seg ut fra søkerbunken.

Opplever du utdanningen som relevant?

- Jeg ser på samfunnsernæring som en veldig relevant utdanning, og for meg personlig ville jeg ikke hatt de jobbene jeg har uten den. Jeg jobber nå hos Animalia som er fag- og forskningssenteret for egg og kjøtt. Mastergraden min gir meg den faglige tyngden jeg trenger for å kunne gjøre en god jobb der.

Hvordan likte du studiet?

- Jeg likte meg godt på studiet og ser enda mer nå i ettertid hvor tverrfaglig samfunnsernæring er. Når man står midt oppi studiet kan det føles som man ikke går nok i dybden, men tverrfagligheten er noe av styrken mener jeg. Man er innom mange temaer som gir en god bredde for alle de ulike jobbene man kan ende opp i. Jeg har både holdt foredrag, skrevet fagartikler, jobbet med sosiale medier og med regelverk som omhandler mat og ernæring, samt satt meg inn i ulike deler av ernæringsfeltet. Min erfaring er at alle jobber krever at man må lese seg opp på et spesifikt fagfelt og med en bakgrunn fra samfunnsernæring står man sterkt til å klare det på en god måte.

Hvordan var studentmiljøet?

- Jeg opplevde et veldig bra miljø både på bachelor- og masterstudiet. Vi er fortsatt en gjeng fra bachelor som årlig har julebord og treff innimellom. Studiemiljøet på Kjeller var ikke det største, så for meg ble klassemiljøet viktig og vi var en bra gjeng som selv tok initiativ til fester, hytteturer og lignende.

Hva skrev du om i masteroppgaven?

- Jeg skrev en kvalitativ masteroppgave for Grete Roede. Jeg utførte dybdeintervjuer av kvinner og forsøkte å finne mer ut av hva som gjør at enkelte klarer å gå ned i vekt og holde den, mens andre ikke klarer dette.

Hvem vil du anbefale studiet til? /Hvem passer studiet for?

- Alle som syns ernæringsfaget virker spennende og som engasjerer seg i ernæringsdebatten. Det kan være på lokalt nivå, nasjonalt eller internasjonalt. Studiet gir mange ulike muligheter.

Har du noe råd til nåværende og fremtidige studenter på samfunnsernæring?

- Ernæringsfeltet er utrolig spennende. Alle må jo spise og mat er noe alle må forholde seg til på en eller annen måte. Det er dagsaktuelt og med mange aktører og ulike stemmer. Men det er mange med lignende utdannelser i et litt tøft jobbmarked, så du kan risikere å måtte stå på litt ekstra eller gå noen omveier for å få jobben du ønsker deg.
- Mine råd er å være aktiv, gripe mulighetene du får til å engasjere deg, ikke vær for "låst" når det gjelder hva du ønsker å jobbe med. Min drøm da jeg tok bachelorgraden var å jobbe med folkehelse eller friskliv, men jeg endte opp i matvarebransjen, noe jeg aldri har angret på og som jeg stortrives med. Engasjer deg gjerne i studiemiljøet på skolen og ikke vær redd for å hilse på personer som jobber på din drømme-arbeidsplass på seminarer og arrangementer. Send åpne søknader eller ta en telefon. Og bruk studievennene dine, bruk hverandre. Støtt hverandre og lag et godt studiemiljø på skolen med kollokviegrupper og i tiden dere skriver masteroppgaven, men også sosialt utenom studiet er det viktig. Og ikke glem hverandre etter studietiden, lag møteplasser og oppdater hverandre på jobber eller andre muligheter. Ikke glem at mange får jobb via andres anbefalinger etter endt studietid.

Les mer om studiet

Master i samfunnsernæring.

Nettredaksjonen Fakultet for helsefag Publisert: Oppdatert: