HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling

Ønsker du å utvikle deg faglig? En master i sykepleie gir deg inspirasjon til å tenke nytt og kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert.

Om studiet

Masterstudiet legger vekt på skolering i vitenskapelig tenkning og forskningsmetode. Studiet gjennomføres på heltid over to år eller på deltid over fire år. Det består av både obligatoriske og valgfrie emner. Emner i vitenskapsteori og forskningsmetode har noe felles undervisning med andre masterstudier.

Det benyttes ulike metoder og læringsaktiviteter som forelesninger, studieoppgaver, seminarer, gruppediskusjoner, selvstudier og ulike former for veiledning.

Undervisningen foregår hovedsaklig i Pilestredet, men noe undervisning foregår på Kjeller.

Innpassing av videreutdanning

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

(1. september for helsesøsterstudenter som vil ta påbygning til master)

Enkeltemner

Du kan søke på enkeltemner uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Enkeltemneoversikt

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende og autorisasjon som sykepleier.

Kvalifikasjonskrav.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Høsten 2019 120 2 år, heltid (4 år, deltid) Pilestredet, Oslo og Kjeller, Skedsmo Norsk 30 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Sykepleiere med mastergrad er tenkt inn i stillinger i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten der pasientsituasjonene er komplekse og krav til beslutningsdyktighet og ansvarlighet står sentralt.

Les mer om jobbmuligheter

Å være oppdatert på forskning og å kunne bidra til fagutvikling er viktig og etterspurt kompetanse.

Etter fullført masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling har du flere muligheter. Du kan gå inn i kliniske stillinger, bli sykepleielærer, jobbe som leder eller i en utdannings- eller fagutviklingsstilling.

Ønsker du en forskerkarriere vil masterutdanningen kvalifisere deg til opptak på ph.d.-studier, nasjonalt og internasjonalt. OsloMet har et sterkt sykepleiefaglig forskningsmiljø som våre masterstudenter er en del av.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: