HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. Påbygging for helsesøstre.

Har du helsesøsterutdanning og ønsker mastergrad? Da kan du ta påbygging for helsesøstre og oppnå mastergrad i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling. Påbygningen er et tilbud kun for studenter som har startet på helsesøsterutdanning fra og med kull vår 2018.

Om studiet

Masterstudiet legger vekt på skolering i vitenskapelig tenkning og forskningsmetode. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner. Emner i vitenskapsteori og forskningsmetode har noe felles undervisning med andre masterstudier.

Det benyttes ulike metoder og læringsaktiviteter som forelesninger, studieoppgaver, seminarer, gruppediskusjoner, selvstudier og ulike former for veiledning.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. september

Opptakskrav

Bestått helsesøsterutdanning.

Påbygningen er et tilbud kun for studenter som har startet på helsesøsterutdanning fra og med kull vår 2018.

Studieinformasjon

Fakta

Påbygging for helsesøstre til mastergrad i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Våren 2019 60 1 år, heltid (2 år, deltid) Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: studiehenvendelser-hv@oslomet.no

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Sykepleiere med mastergrad er tenkt inn i stillinger i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten der pasientsituasjonene er komplekse og krav til beslutningsdyktighet og ansvarlighet står sentralt.

Les mer om jobbmuligheter

Å være oppdatert på forskning og å kunne bidra til fagutvikling er viktig og etterspurt kompetanse.

Etter fullført masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling har du flere muligheter. Du kan gå inn i kliniske stillinger, bli sykepleielærer, jobbe som leder eller i en utdannings- eller fagutviklingsstilling.

Ønsker du en forskerkarriere vil masterutdanningen kvalifisere deg til opptak på ph.d.-studier, nasjonalt og internasjonalt. OsloMet har et sterkt sykepleiefaglig forskningsmiljø som våre masterstudenter er en del av.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: