HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Atferdsanalyse

Som doktorgradskandidat i atferdsanalyse vil du i løpet av studiet gjennomføre uavhengig forskning som fører til en vitenskapelig avhandling av høy internasjonal standard.

Om studiet

Atferdsanalyse som fag omfatter eksperimentell, anvendt og konseptuell atferdsanalyse – med varierte og interessante problemstillinger i alle tre områdene.

Atferdsanalyse er en akademisk-vitenskapelig disiplin med praktisk nytte: Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha beviselig effektive metoder for å fremme atferdsendring.

Doktorgradsstudentenes arbeidsplasser vil være tilknyttet laboratoriergrupper som er organisert rundt sentrale forskningsprosjekt. Studentene gjennomfører et selvstendig forskningsprosjekt som er grunnlaget for en doktoravhandling og disputas. Denne delen av programmet utgjør 150 studiepoeng.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist.

Opptakskrav

Opptak forutsetter en mastergrad som sammen med en bachelorgrad utgjør en femårig høyere utdanning.

Course description

Overview

Elective and mandatory
PHBA810010 ECTS
Research ethics and professional standards
PHBA811010 ECTS
Research methods in behavior analysis

Studieinformasjon

Fakta

Ph.d.-program i atferdsanalyse Individuelt. 180 stp. 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk og engelsk Ingen semesteravgift.
Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Jobbmuligheter

Kandidaten vil få opplæring i teorier og metoder som gir grunnlag for uavhengig og objektiv tenkning egnet for forskning innen atferdsanalyse.

Les mer om jobbmuligheter

Med en doktorgrad i atferdsanalyse vil du være kvalifisert for forskningsvirksomhet og faglig arbeid med høye vitenskapelige krav. Programmet vil gir kandidatene kvalifikasjoner til anvendt og klinisk arbeid.

Lukk
Publisert: Oppdatert: