HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Husøkonomi og serviceledelse

Helsevitenskap

Doktorgradsstudiet i helsevitenskap har en flerfaglig og tverrfaglig profil som vektlegger en kritisk tilnærming til dagens helseutfordringer på tvers av helseprofesjonene og danner grunnlag for utvikling av kunnskapsbaserte helsetjenester. Som doktorgradskandidat i helsevitenskap vil du i løpet av studiet gjennomføre selvstendig forskning som fører til en vitenskapelig doktorgradsavhandling av høy internasjonal standard.

Om studiet

Den helsefaglige forskningen foregår i stor grad i samarbeid med det kliniske feltet og er rettet mot evaluering og intervensjoner innen helsefremming, forebygging, behandling, rehabilitering og omsorg. Felles for de helsevitenskapelige forskningsområdene er menneskers helse på mikro-, mellom- og makronivå, der samspillet mellom individuelle, mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold står sentralt.

Opplæringsdelen av doktorgradsstudiet omfatter 30 studiepoeng og skal støtte opp under forskningsdelen (avhandlingen) som er på 150 studiepoeng. Programmet kjennetegnes av metodologisk og teoretisk mangfold. Opplæringsdelen består av to obligatoriske helsevitenskapelige emner, ett fordypningsemne i metode og to valgfrie emner.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist.

Opptakskrav

Opptak forutsetter en mastergrad som sammen med en bachelorgrad utgjør en femårig høyere utdanning.

Studieinformasjon

Fakta

Ph.d.-program i helsevitenskap Individuelt. 180 stp. 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk og engelsk Ingen semesteravgift.
Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Jobbmuligheter

Med en doktorgrad i helsevitenskap vil du være kvalifisert for forskning, undervisning og annen virksomhet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og produksjon av ny kunnskap.

Les mer om jobbmuligheter

Doktorgradsstudiet kvalifiserer til vitenskapelige stillinger ved universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter samt stillinger i annen offentlig og privat sektor der det er behov for helsevitenskapelig kompetanse. Med sin flerfaglige og tverrfaglige profil gir doktorgradsstudiet et godt grunnlag for å kvalifisere seg videre til lederoppgaver i helsefaglige utdannings- og  forskningsinstitusjoner og i helse- og omsorgssektoren.

Lukk
Publisert: Oppdatert: