HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kvalifikasjonskrav ABIOK

Minstekrav for opptak

Akuttsykepleie: 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkl. ikke pre-hospitalt arbeid).

Anestesisykepleie: 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkl. pre-hospitalt arbeid).

Barnesykepleie: 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon.

Intensivsykepleie: 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkl. ikke pre-hospitalt arbeid).

Operasjonssykepleie: 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års somatisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

Kreftsykepleie: 3-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst 2 års klinisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i henhold til krav fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Rangering av søkere

Søker rangeres på grunnlag av regler fastsatt i forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se opptaksforskriften.

Beregning av tilleggspoeng – relevant utdanning

Det gis 1 tilleggspoeng for relevant utdanning pr. fullført og bestått studieår (60 studiepoeng) utover minstekravet for opptak, maksimalt 3 poeng. Det gis 0,5 tilleggspoeng for utdanning for fullførte og for beståtte relevante fag, emner eller emnegruppe dersom de til sammen utgjør minst 30 studiepoeng. Med relevant utdanning menes all høyere utdanning.

Beregning av tilleggspoeng – relevant praksis

Det gis 1 tilleggspoeng for praksis pr. år for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maksimalt 5 poeng.

Akuttsykepleie: Relevant yrkespraksis er praksis ved postoperativ-/intensivavdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling i spesialisthelsetjenesten, akuttmottak, kirurgisk eller medisinsk sengepost som har akuttfunksjon eller tilsvarende.

Anestesisykepleie: Relevant yrkespraksis er praksis ved postoperativ-/intensivavdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling i spesialisthelsetjenesten, mottakelsesavdeling eller tilsvarende.

Barnesykepleie: Relevant yrkespraksis er praksis ved barneavdeling eller tilsvarende.

Intensivsykepleie: Relevant yrkespraksis er praksis ved postoperativ-/intensivavdeling, overvåkningsavdeling, intermediæravdeling i spesialisthelsetjenesten, akuttmottak, kirurgisk eller medisinsk sengepost som har akuttfunksjon, eller tilsvarende.

Operasjonssykepleie: Relevant yrkespraksis er klinisk yrkespraksis som sykepleier.

Kreftsykepleie: Klinisk yrkespraksis som sykepleier ut over minstekravet.

Deltidspraksis beregnes etter omregning til heltidspraksis. Eksempel: 50 % stilling i 1 år utgjør 6 måneder heltidspraksis, 30 % stilling i 3 år utgjør 11 måneder. Ekstravakter i form av timer kan legges til (150 timer er 1 måned), men det er ikke mulig å få uttelling for mer enn 12 måneder heltids yrkespraksis på 1 år.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august (1. januar for studier med oppstart i januar).

Praksis må være opparbeidet etter endt bachelorstudium/grunnutdanning og utstedt autorisasjon.

Beregning av bonuspoeng

Det kan gis ytterligere inntil 2 bonuspoeng for spesiell yrkespraksis, utdanning eller annen aktivitet.

Anestesisykepleie:

  • Spesiell yrkespraksis er praksis ved medisinsk overvåking, intensivavdeling og/eller postoperativ avdeling
  • Dokumentert gjennomføring av klinisk spesialist program/klinisk stige i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke 

Barnesykepleie:

  • Spesiell yrkespraksis er klinisk spesialist i sykepleie eller inntil 2 års yrkespraksis som sykepleier i bistandsarbeid rettet mot barn

Intensivsykepleie:

  • Spesiell yrkespraksis er praksis ved intensivavdeling og/eller postoperativ avdeling
  • Dokumentert gjennomføring av klinisk spesialist program/klinisk stige i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke 

Kreftsykepleie:

  • Spesiell yrkespraksis som sykepleier ved avdelinger med pasienter med kreft, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Publisert: Oppdatert: