HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Idrett, friluftsliv og helse

Kroppsøving - årsstudium

Årsstudiet i kroppsøving gjør deg først og fremst forberedt til lærerarbeid i grunnskolen.

Om studiet

Studiet skal gi deg solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse for å kunne undervise ut fra gjeldende lærerplan i kroppsøving. Du vil også tilegne seg kompetanse innenfor et bredt utvalg av individuelle aktiviteter, lag- og ballaktiviteter, alternative bevegelsesaktiviteter, dans og friluftsliv. Gjennom det vil du opparbeide deg praktisk erfaring med tilrettelegging for fysisk mestring, utfoldelse og kreativitet i ulike miljø og med varierte arbeidsformer, der en tar hensyn til kjønn, kulturell bakgrunn, ulike aldersgrupper og behov for tilpasset opplæring.

Les mer om innhold og organisering.

Sammenhengen mellom kroppsøving, helse og samfunnsmessige forhold vil bli vektlagt. Dette skal gi nødvendige forutsetninger for arbeid med å legge til rette for allsidig bevegelsesutfoldelse i skolen.

Det legges også stor vekt på at du skal utvikle din nysgjerrighet og evne til refleksjon og kritisk tenkning omkring din egen profesjon som lærer. Gjennom studiet vil du også utfordres til å reflektere over kroppsøvingsfagets betydning i et danningsrelatert perspektiv, og den rolle og betydning fysisk aktivitet spiller og bør spille i samfunnet for øvrig.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 53,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 43,2

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 185

Studieinformasjon

Fakta

Kroppsøving - årsstudium August 60 1 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 16

Semesteravgift (student.oslomet.no). 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Vær også oppmerksom på at studiet krever tilgang til en del utstyr, og at det må påregnes noen kostnader rundt turer.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Lasse Møller
Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Menneskegjeng som går på tur i skog og mark.

Jobbmuligheter

Studiet kombinert med videre studier gir mulighet for arbeid innen skoleverket, idrett, offentlige etater, private bedrifter og treningssentre.

Les mer om jobbmuligheter

Dine jobbmuligheter avhenger av ditt valg av videre utdanningsløp.

Du kan undervise i kroppsøvingsfaget i skolen, eller arbeide med helseforebyggende arbeid i offentlig og privat sektor. Det er også mulig å jobbe med fysisk aktivitet og friluftsliv, primært for barn og ungdom, men også andre grupper.

Lukk
Folkemengde som står godt plassert under utallige paraplyer. Det regner masse, og det er åpningsseremoni for HiOA-studenter 2014.

Studentene forteller

Studiemagasinet 24/7

Publisert: Oppdatert: