HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Trafikklærer

Trafikklærer

Ønsker du å bidra til myndighetenes visjon om null varig skadde og null drepte i trafikken? Vil du være blant landets dyktigste sjåfører? Vil du lære opp og coache elever frem til reflekterte og samfunnsbevisste sjåfører? Da kan trafikklærerstudiet være noe for deg.

Om studiet

Studiet skal dyktiggjøre og forberede studenten til oppgaven som trafikklærer ved trafikkskole. 

Studieinnholdet behandles teoretisk i klasse/gruppe og praktisk gjennom egen undervisning og veiledning. Om lag 1/3 av studietiden er øvingsundervisning ved trafikkskole og feltstudier ved annen trafikkfaglig virksomhet.

Les mer om innhold og organisering.

Studiets hovedtemaer

  • Trafikkpedagogikk, -didaktikk og –psykologi.
  • Praktisk undervisning ved trafikkskole (øvingsundervisning).
  • Egenkjøring/presis kjøreteknikk.
  • Teknologi og samfunn.
  • Juss og etikk.
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
  • Trafikkpedagogisk utviklingsarbeid.

Første semester gjennomføres kjøretrening som avsluttes med praktisk kjørertest og kurs i trafikkjuss. Kjøretest og eksamen i juss må bestås for å fortsette utdanningen.

Organisering av studiet

Teoriundervisning er ved studiested Kjeller. Praktisk undervisning gjennomføres i samarbeid med trafikkskoler. Studenten får øvingslærer ved en trafikkskole på det sentrale Østlandsområdet. Studenten gjennomfører observasjoner og deretter egen undervisning og veiledning i klasserom og bil. 

Undervisningspraksis ved trafikkskole er sentral del av studiet. Vegdirektoratet krever midlertidig godkjenning som trafikklærer. For å få slik godkjenning må studenten legge fram politiattest og helseattest, tilsvarende kravet til godkjent trafikklærer (se under Karrieremuligheter - Godkjenning som trafikklærer). Informasjon om samlinger høsten 2018 finner du på student.oslomet.no.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 50,1
Studiet har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse og minimum førerkort klasse B sammenhengende de siste tre årene før 1.8. i opptaksåret. Dette skal dokumenteres med kopi av begge sider av førerkortet.

Søk med studiekode

215 696

Studieinformasjon

Fakta

Kandidatstudium, trafikklærer August 120 2 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk 24

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Materialavgift: 3000 kroner per semester.
Studenten bør ha tilgang til egen bil, og bør kunne bruke denne til trening/undervisningsøvelser sammen med to medstudenter.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig:  Anders Kristoffersen og Kai Andre Fegri.
Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

En student går gjennom et bilverksted bærende på verktøy.

Jobbmuligheter

Som trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere - førerkortklasse B.

Les mer om jobbmuligheter

Du får også grunnlag for å bli førerprøvesensor og å arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter. Det finnes svært gode jobbmuligheter over hele landet for trafikklærere.

Etter trafikklærerstudiet kan du ta videreutdanning som kvalifiserer deg til å drive opplæring i de andre førerkortklassene og til å være faglig leder ved en trafikkskole.

Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad og grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

Godkjenning som trafikklærer

Etter endt utdanning søkes Statens vegvesen om godkjenning/autorisasjon som trafikklærer, se forskrift om trafikkopplæring og førerkort m.m. § 6.2. Det er krav til helse i samsvar med forskrift om førerkort m.m., vedlegg 1, § 4 og til vandel og skikkethet etter vegtrafikkloven § 27.

Lukk
Bilde av HiOA-studenter på studiestart.

Studentene forteller

Studiemagasinet 24/7

Publisert: Oppdatert: