HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Autorisasjonsprøve i tolking

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordningen for tolker i Norge.

Autorisasjonsprøven i tolking

Aktuelt nå

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er autorisasjonsprøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven i tolking er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert.

Hvis du består autorisasjonsprøven, vil du få bevilling som statsautorisert tolk. Det er den øverste kvalifikasjonen en tolk kan ha i Norge.

Det kreves svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå. Med "svært høy kompetanse" menes et nivå som tilsvarer minst C1 på Europarådets nivåskala for språk

Hvordan forbereder jeg meg til autorisasjonsprøven?

Les mer

Materiell som du kan bruke når du forbereder deg finner du under "Materiell for forberedelse til prøven" på forsida.

Du bør beherske norsk på svært høyt nivå, tilsvarende minst nivå C1 på Europarådets nivåskala for språk.

OsloMet - storbyuniversitetet tilbyr grunnutdanning og påbygningsemner i tolking, i tillegg til en bachelorgrad i tolking. Erfaringsmessig vil utdanning i tolking øke sjansene dine for å bestå autorisasjonsprøven.

Hvordan foregår prøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven er delt i to: en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen er en silingsprøve. Hvis du oppnår minst 75 % riktig på skriftlig, går du videre til den muntlige delen, som er den egentlige autorisasjonsprøven i tolking.

I eksempelsamlingen finner du eksempler både på skriftlig og muntlig prøve.

Når kan jeg melde meg på?

Les mer

Du kan melde deg på når autorisasjonsprøve i ditt språk er annonsert her på siden. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her to ganger i året.

Prøvespråk de fem siste årene:

2018: albansk, russisk, urdu

2017: finsk, fransk, pashto, spansk, tyrkisk

2016: kinesisk, tigrinja, somali, vietnamesisk

2015: arabisk, litauisk, nederlandsk, persisk, thai

2014: amharisk, dari, latvisk, polsk, portugisisk, rumensk

Når blir det autorisasjonsprøve i mitt språk?

Les mer

Prøven blir vanligvis holdt i tre til seks språk hvert år. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her på nettsiden to ganger i året.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bestemmer språk i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet. Det er først og fremst samfunnets behov for kvalifiserte tolker som ligger til grunn for vurderingen.

Prøvespråk de fem siste årene:

2018: albansk, russisk, urdu

2017: finsk, fransk, pashto, spansk, tyrkisk

2016: kinesisk, tigrinja, somali, vietnamesisk

2015: arabisk, litauisk, nederlandsk, persisk, thai

2014: amharisk, dari, latvisk, polsk, portugisisk, rumensk

Se fullstendig oversikt over tidligere prøver her.

Hva slags utdanning må jeg ha?

Les mer

Det finnes ikke noe spesielt studium eller kurs som fører fram til autorisasjonsprøven. 

OsloMet - storbyuniversitetet tilbyr grunnutdanning og påbygningsemner i tolking, i tillegg til en bachelorgrad i tolking. Erfaringsmessig vil utdanning i tolking øke sjansene dine for å bestå autorisasjonsprøven.

Du bør beherske norsk på svært høyt nivå før du melder deg til prøven, tilsvarende minst nivå C1 på  Europarådets nivåskala for språk.

Hvordan blir jeg statsautorisert tolk?

Les mer

Autorisasjonsprøven blir bedømt med «bestått» og «ikke bestått». Hvis du består både skriftlig og muntlig, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk. Bestått prøve kvalifiserer også til oppføring i en av de to øverste kategoriene i Tolkeportalen.

Hva slags karakterer gis det til prøven?

Les mer

Både skriftlig og muntlig del av prøven blir bedømt med «Bestått» og «Ikke bestått».

Autorisasjonsprøven i tolking er ikke knyttet til høyere utdanning. Det betyr at du ikke får de vanlige bokstavkarakterene fra A til F, og heller ikke studiepoeng.

Jeg er blitt syk og kan ikke møte til prøven. Hva gjør jeg?

Les mer

Hvis du er blitt syk, må du ta kontakt med oss med en gang. Les informasjonen om sykdom her.

Jeg bestod ikke, er det mulig å klage?

Les mer

Du kan klage på resultatet hvis du ikke bestod. Du kan også be om begrunnelse for at du ikke bestod. Fristen er 3 uker etter at du har fått beskjed om resultatet. Les mer om klage og begrunnelse her .

Publisert: Oppdatert: