meny
søk
English

Autorisasjonsprøve i tolking

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordningen for tolker i Norge.

Autorisasjonsprøven i tolking

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er autorisasjonsprøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert. Du må ha svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå.

Hvordan forbereder jeg meg til autorisasjonsprøven?

Les mer

Eksempelsamling og gamle oppgaver finner du under "Materiell for forberedelse til prøven" på forsida.

Hvordan foregår prøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven er delt i to: en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen er en silingsprøve. Hvis du oppnår minst 75 % riktig på skriftlig, går du videre til den muntlige delen, som er den egentlige autorisasjonsprøven i tolking.

Når kan jeg melde meg?

Les mer

Du kan melde deg når autorisasjonsprøve i ditt språk er annonsert her på siden, eller på Tolkeportalen. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her to ganger i året.

Fram til 2016 var det mulig å skrive seg på liste for å få melding om når autorisasjonsprøve skulle holdes. Denne ordningen finnes ikke lenger.

Når blir det autorisasjonsprøve i mitt språk?

Les mer

Prøven blir holdt i tre til fire språk hvert år. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her på nettsiden og på Tolkeportalen  to ganger i året. Se oversikt over tidligere prøver her.

Hva slags utdanning må jeg ha?

Les mer

Det finnes ikke noe spesielt studium eller kurs som fører fram til autorisasjonsprøven, men Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr flere emner i tolking som kan være nyttige. 

Fra 2017 planlegger Høgskolen i Oslo og Akershus å tilby en bachelorgrad i tolking.

Hvordan blir jeg statsautorisert tolk?

Les mer

Autorisasjonsprøven blir bedømt med «bestått» og «ikke bestått». Hvis du består både skriftlig og muntlig, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk. Bestått prøve kvalifiserer også til oppføring i en av de to øverste kategoriene i IMDis tolkeportal.

Hva slags karakterer gis det til prøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven i tolking er ikke knyttet til høyere utdanning. Det betyr at du ikke får de vanlige bokstavkarakterene fra A til F, og heller ikke studiepoeng. Både skriftlig og muntlig del av prøven blir bedømt med «Bestått» og «Ikke bestått». 

Jeg er blitt syk og kan ikke møte til prøven. Hva gjør jeg?

Les mer

Hvis du er blitt syk, må du ta kontakt med oss med en gang. Les informasjonen om sykdom her.

Jeg bestod ikke, er det mulig å klage?

Les mer

Du kan klage på resultatet hvis du ikke bestod. Du kan også be om begrunnelse for at du ikke bestod. Fristen er 3 uker etter at du har fått beskjed om resultatet. Les mer om klage og begrunnelse her .

Publisert: Oppdatert: