HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Påmelding til autorisasjonsprøven i tolking høsten 2018

OsloMet – storbyuniversitetet arrangerer autorisasjonsprøve i ti språk det aldri har vært holdt prøve i før.

Høsten 2018 arrangerer vi autorisasjonsprøven i tolking i disse språkene: 

  • armensk
  • burmesisk
  • nepali
  • nordkurdisk (badini, kurmandsji)
  • oromo
  • slovakisk
  • tagalog
  • tsjekkisk
  • tsjetsjensk
  • ungarsk

Påmeldingsfristen er gått ut.

Tid og sted for prøven

Skriftlig prøve: fredag 9. november 2018, kl. 0900-1300, Silurveien 2, 0380 Oslo

Muntlig prøve: Våren 2019. Tid og sted blir kunngjort etter skriftlig prøve.

Hvem er autorisasjonsprøven for?

Autorisasjonsprøven er en krevende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. På prøven blir du testet i tolkeområdene i offentlig sektor (juss, helse og sosialforvaltning), og både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vektlagt. Du må ha svært gode kunnskaper og ferdigheter i tolking fra og til norsk for å greie prøven.

Hvordan foregår prøven?

Autorisasjonsprøven er delt i en skriftlig og en muntlig prøve. Skriftlig prøve er en silingsprøve, som du må ha minst 75 % riktig på for å bli innkalt til muntlig. Den muntlige prøven (tolking av to monologer og to dialoger) er en prøve i praktisk tolking, og blir holdt i semesteret etter den skriftlige silingsprøven.

Autorisasjonsprøven blir bedømt med bestått og ikke bestått. Med bestått resultat kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Les mer om prøven her.

Spørsmål?

tolkautprove@oslomet.no

 

Vesna Engan (seniorrådgiver): tlf. 67 23 70 62

Knut Jahnsen (rådgiver): tlf. 67 23 72 89

Knut Vik Jahnsen Publisert: Oppdatert: