HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnehagelærer heltid

Barnehagelærer deltid (ikke oppstart i 2018)

Studiet retter seg mot deg som ønsker å arbeide som barnehagelærer eller pedagogisk leder i en barnehage, og passer for deg som vil jobbe i barnehage samtidig som du tar utdanning. Du lærer å møte, forstå, oppdra og veilede barn til aktiv deltakelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn, og å lede barnegrupper og personalgrupper.

Om studiet

Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

Dersom det er aktuelt for deg å kombinere studiet med arbeid i barnehage, vil kompetansen du tilegner deg underveis i studiet være nyttig for hele arbeidsplassen. Samtidig vil din økte kunnskap gi deg et nytt blikk på egen arbeidspraksis.

Les mer om innhold og organisering.

Utdanningen består av følgende seks kunnskapsområder:

  • Barns utvikling, lek og læring.
  • Natur, helse og bevegelse.
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk.
  • Kunst, kultur og kreativitet.
  • Språk, tekst og matematikk.
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.

Pedagogikk er gjennomgående i alle kunnskapsområdene. I det siste studieåret har du mulighet til å velge en fordypning slik at du kan spesialisere deg i et tema du er interessert i. Utdanningen avsluttes med at du skriver en bacheloroppgave.

Du har også mulighet til å reise på utveksling i løpet av studiet. HiOA har mange spennende utvekslingsmuligheter å velge mellom.

Praksis på fulltid

En viktig del av studiet er praksisopplæring i barnehage. I løpet av barnehagelærerutdanningen vil du få minst 100 dager veiledet praksisopplæring. Praksis gjennomføres i bolker hvor du har praksis på fulltid. Du må altså ha permisjon fra jobb i disse praksisperiodene. En oversikt over praksisperioder for påfølgende studieår blir publisert på  nettsiden om praksis for lærerutdanningene i Pilestredet i forkant av hvert studieår.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

På deltidsutdanningen er det et spesielt opptakskrav som kommer i tillegg. Det kreves minimum 20 prosent tilsetting i barnehage i studietiden. Skjema for dokumentasjon av det spesielle opptakskravet.

Søk med studiekode

215 131

Studiets innhold og oppbygging

1. studieår

1. semester
BLD1300
BLD1100
BLDPE1000
2. semester

Emnet BLD1200 Samfunn, religion. livssyn og etikk går i 2. til 3. semester

4. studieår

7. semester
BLDP3100
Praksisopplæring: (fordypning) minimum 5 dager på eget arbeidssted

Med forbehold om endringer

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning August (ikke oppstart i 2018) 180 4 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 156

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
En ekstra materiellavgift per semester må påregnes.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Opptak

Jobbmuligheter

Det er en spennende tid for barnehagene i Norge med bred satsning på å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Les mer om jobbmuligheter

Som utdannet barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg kan en barnehagelærer jobbe som leder i aktivitetsskolen/skolefritidsordningen eller andre barnerelaterte virksomheter.

I dag og i årene som kommer har samfunnet vårt behov for mange barnehagelærere med høy faglig kompetanse.

Etter endt bachelorstudium har du mange muligheter til videre utdanning. Instituttet har blant annet Master i barnehagekunnskap og Master i internasjonal utdanning og utvikling. Det er også en rekke videre- og etterutdanningstilbud for de som ønsker å spesialisere seg innenfor et område.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Mahad sammen med smilende barnehagebarn rundt et bord

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: