HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Barnehagelærer heltid

Barnehagelærer heltid

Som barnehagelærer gjør du en forskjell i barns liv hver eneste dag. Du utdanner deg til et yrke der du leder, leker, lærer, veileder og samarbeider. Du får et stort ansvar for å ivareta barnehagens samfunnsmandat.

Om studiet

Erfaringer og opplevelser i våre første leveår har stor betydning for hvordan vi utvikler oss som mennesker.

I barnehagelærerutdanningen lærer du hvordan du leder personal- og barnegrupper, samarbeider med foreldre og andre instanser utenfor barnehagen. Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg.

Les mer om innhold og organisering.

Dette inneholder studiet

Studiet har både praktiske og teoretiske kunnskapsområder. I tredje studieår velger du et fordypningsemne du er spesielt interessert i. Kunnskapsområdene de to første årene er:

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Natur, helse og bevegelse
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Språk, tekst og matematikk
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Utdanningen avsluttes med bacheloroppgave hvor du fordyper deg i et tema du synes er vesentlig for ditt framtidige arbeid som barnehagelærer.

Praksis

I løpet av studietiden skal du ha minst 100 dager veiledet praksisopplæring i barnehage. Her øver du deg på samspill med barn, lede læringsprosesser og endrings- og utviklingsarbeid sammen med personalet i barnehagen. Gjennom praksisopplæringen tilegner du deg kompetanse innen pedagogisk ledelse og blir en profesjonell yrkesutøver i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Utveksling

Du har i løpet av siste studieår mulighet til å reise på utveksling i ett eller to semestre. Som heltidsstudent kan du reise på studentutveksling i 5. semester og på praksisopphold i utlandet i 6. semester. Utveksling er en spennende og nyttig erfaring som gir deg et nytt perspektiv på utdanningen og yrket. Vi har utvekslingsavtaler over hele verden. Les mer om utveksling ved barnehagelærerutdanningen.

Se også våre andre studietilbud i barnehagelærerutdanning:

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 43,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 31,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 130

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 235

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

En ekstra materialavgift per semester må påregnes.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Det er en spennende tid for barnehagene i Norge med bred satsning på å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Les mer om jobbmuligheter

Som utdannet barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg kan en barnehagelærer jobbe som leder i aktivitetsskolen/skolefritidsordningen eller andre barnerelaterte virksomheter.

I dag og i årene som kommer har samfunnet vårt behov for mange barnehagelærere med høy faglig kompetanse.

Etter endt bachelorstudium har du flere muligheter til videre utdanning. Ved OsloMet kan du ta master i barnehagekunnskap eller engelskspråklig master i internasjonal utdanning og utvikling. Det er også flere etter- og videreutdanningstilbud for deg som ønsker å spesialisere deg innenfor et område.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar. 

Lukk
Guro som leker med et barn omgitt av trær
Publisert: Oppdatert: