HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Førskolelærer

Barnehagelærer, y-vei (Pilestredet)

Har du fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og mangler studiekompetanse for å kunne ta høyere utdanning? Ønsker du å utdanne deg til barnehagelærer? Da kan du søke på y-vei til barnehagelærer.

Om studiet

Når du er utdannet barnehagelærer kan du arbeide som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Du lærer å lede barn og voksne i pedagogiske leke- og læringsprosesser. Du får kompetanse til å bidra og legge til rette for barns lek, trivsel og utvikling slik at de kan bli aktive deltakere i et demokratisk og mangfoldig samfunn.

Les mer om innhold og organisering.

Utdanningen består av følgende seks kunnskapsområder:

  • Barns utvikling, lek og læring.
  • Natur, helse og bevegelse.
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk.
  • Kunst, kultur og kreativitet.
  • Språk, tekst og matematikk.
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.

Pedagogikk er gjennomgående i alle kunnskapsområdene. I det siste studieåret har du mulighet til å velge en fordypning slik at du kan spesialisere deg i et tema du er interessert i. Utdanningen avsluttes med at du skriver en bacheloroppgave.

Du har også mulighet til å reise på utveksling i løpet av studiet. HiOA har mange spennende utvekslingsmuligheter å velge mellom.

En viktig del av studiet er praksisopplæring i barnehage. I løpet av barnehagelærerutdanningen vil du få minst 100 dager veiledet praksisopplæring.

Y-vei

Y-veien er knyttet til stortingsmeldingen Utdanning for velferd, hvor det går frem at man skal gjennomføre forsøk med opptak til enkelte helse- og sosialfagsutdanninger og barnehagelærerutdanning med grunnlag i relevant fagbrev.

Du som blir tatt opp som student vil ha samme undervisning som studenter på det ordinære heltidsstudiet i barnehagelærerutdanning, men vil i løpet av første studieår i tillegg få forsterkning i norsk, matematikk og naturfag, samt noe veiledning. Fra og med andre studieår følger du løpet til barnehagelærerutdanning heltid Pilestredet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Opptakskrav

Fullført og bestått Vg1 og Vg2 og bestått fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Søk med studiekode

215 3260

Studieinformasjon

Fakta

Y-vei til barnehagelærer / Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 10

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

En ekstra materialavgift per semester må påregnes.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no  for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Det er en spennende tid for barnehagene i Norge med bred satsning på å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Les mer om jobbmuligheter

I dag og i årene som kommer har samfunnet vårt behov for mange flere barnehagelærere med høy faglig kompetanse. Det er i dag stor mangel på kvalifiserte barnehagelærere og yrkesmulighetene er derfor mange.

Etter endt bachelorstudium har du mange muligheter til videre utdanning. Ved OsloMet kan du ta master i barnehagekunnskap eller master i internasjonal utdanning og utvikling. Det er også en rekke videre- og etterutdanningstilbud for deg som ønsker å spesialisere deg innenfor et område.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Guro som leker med et barn omgitt av trær
Publisert: Oppdatert: