HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Førskolelærer

Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU)

I ABLU er arbeidsplassen en viktig læringsarena. Studiet søkes og gjennomføres i et nært samarbeid med kommune/bydel og arbeidsgiver.

Om studiet

Vi tilbyr en arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.

Les mer om innhold og organisering.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning forutsetter et forpliktende samarbeid mellom HiOA og kommuner/private eiere i Oslo og Akershusregionen hvor det inngås en samarbeidsavtale som beskriver ansvar og oppfølging av studentene.

Struktur

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave – til sammen 180 studiepoeng (stp.):

  • Barns utvikling, lek og læring (30 stp.).
  • Kunst, kultur og kreativitet (20 stp.).
  • Natur, helse og bevegelse (20 stp.).
  • Språk, tekst og matematikk (20 stp.).
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk (30 stp.).
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 stp.).
  • Fordypning (30 stp.).
  • Bacheloroppgave (15 stp.).

Arbeidsmåter

Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsareneaer: Studiesamlinger på HiOA, studiesamlinger i barnehagen, arbeid i kollokviegrupper, veiledet praksisopplæring, arbeid på høgskolens internettbaserte lærestøttesystem og selvstudier. Gjennom samarbeidet mellom HiOA og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser.

I studiet er det lagt opp til to faste studiedager i uka. I praksisperiodene vil du stort sett være i praksis i hele uker.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Studieplassene er forbeholdt søkere som er prioritert av den enkelte kommune/bydel

Opptakskrav

Tilleggskrav for ABLU -studiet:

  • Minst to års relevant heltidspraksis i barnehage.

I særlige tilfeller kan unntak for regelen om to års praksis vurderes.

Studentene må ha avsatt minst 40 prosent stilling av en heltidsstilling til studiearbeid og ha en tilsetting i barnehage i minst 50 prosent stilling gjennom hele studietiden.

Det må arbeide pedagogiske ledere i barnehagen med godkjent førskole / barnehagelærerutdanning.

Forpliktende samarbeidsavtale/kontrakt mellom HiOA og barnehageeier/kommune må være inngått før studiestart.  

Forpraksis i deltidsstilling vil bli omregnet etter gjeldende regler. Arbeid i barnehager (offentlige eller private barnehager) godkjennes som forpraksis og tilsetting i studietiden. Arbeid med barn i andre typer institusjoner vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Opptak til utdanningen skjer i samarbeid mellom høgskolen og den enkelte kommune som inngår samarbeidsavtale. Kommunen er ansvarlig for informasjon til barnehagene og for å tilrettelegge for søknad til utdanningen. HiOA foretar opptaket.

Det igangsettes et nytt kull hver høst. Er du interessert i å søke, ta kontakt med din kommune /bydel eventuelt barnehageeier . Søknad til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning registreres i SøknadsWeb etter behandlingen i bydelene - ca. fra 10. april.

Studiets innhold og oppbygging

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning August 180 4 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Seksjon for oppdragsadministrasjon

Jobbmuligheter

Det er en spennende tid for barnehagene i Norge med bred satsning på å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Les mer om jobbmuligheter

I dag og i årene som kommer har samfunnet vårt behov for mange flere barnehagelærere med høy faglig kompetanse. Det er i dag stor mangel på kvalifiserte barnehagelærere og yrkesmulighetene er derfor mange.

Etter endt bachelorstudium har du mange muligheter til videre utdanning. Ved HiOA kan du ta master i barnehagepedagogikk eller master i flerkulturell og internasjonal utdanning. Det er også en rekke videre- og etterutdanningstilbud for deg som ønsker å spesialisere deg innenfor et område.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Guro som leker med et barn omgitt av trær
Publisert: Oppdatert: