HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Førskolelærer

Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU)

I ABLU er arbeidsplassen en viktig læringsarena. Studiet søkes og gjennomføres i et nært samarbeid med kommune/bydel og arbeidsgiver.

Om studiet

Vi tilbyr en arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager. Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.

Les mer om innhold og organisering.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning forutsetter et forpliktende samarbeid mellom OsloMet og kommuner/private eiere i Oslo og Akershusregionen hvor det inngås en samarbeidsavtale som beskriver ansvar og oppfølging av studentene.

Struktur

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er strukturert i seks kunnskapsområder, samt fordypning og bacheloroppgave – til sammen 180 studiepoeng (stp.):

  • Barns utvikling, lek og læring (30 stp.).
  • Kunst, kultur og kreativitet (20 stp.).
  • Natur, helse og bevegelse (20 stp.).
  • Språk, tekst og matematikk (20 stp.).
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk (30 stp.).
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 stp.).
  • Fordypning (30 stp.).
  • Bacheloroppgave (15 stp.).

Arbeidsmåter

Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsareneaer: Studiesamlinger på OsloMet, studiesamlinger i barnehagen, arbeid i kollokviegrupper, veiledet praksisopplæring, arbeid på høgskolens internettbaserte lærestøttesystem og selvstudier. Gjennom samarbeidet mellom OsloMet og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser.

I studiet er det lagt opp til to faste studiedager i uka. I praksisperiodene vil du stort sett være i praksis i hele uker.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april 2018. Søknaden sendes i samarbeid med barnehageeier. Interesserte søkere bes ta kontakt med ABLU koordinator i den enkelte bydel / kommune enkelte kommune/bydel

Opptakskrav

Tilleggskrav for ABLU -studiet:

  • Minst to års relevant heltidspraksis i barnehage.

I særlige tilfeller kan unntak for regelen om to års praksis vurderes.

Studentene må ha avsatt minst 40 prosent stilling av en heltidsstilling til studiearbeid og ha en tilsetting i barnehage i minst 50 prosent stilling gjennom hele studietiden.

Det må arbeide pedagogiske ledere i barnehagen med godkjent førskole / barnehagelærerutdanning.

Forpliktende samarbeidsavtale/kontrakt mellom HiOA og barnehageeier/kommune må være inngått før studiestart.  

Forpraksis i deltidsstilling vil bli omregnet etter gjeldende regler. Arbeid i barnehager (offentlige eller private barnehager) godkjennes som forpraksis og tilsetting i studietiden. Arbeid med barn i andre typer institusjoner vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Opptak til utdanningen skjer i samarbeid mellom høgskolen og den enkelte kommune som inngår samarbeidsavtale. Kommunen er ansvarlig for informasjon til barnehagene og for å tilrettelegge for søknad til utdanningen. HiOA foretar opptaket. Ved søknaden vedlegges et skjema for ABLU dokumentasjon, som bekrefter at barnehagen oppfyller kravene som stilles til en barnehage med ABLU student 

Det igangsettes et nytt kull hver høst. Er du interessert i å søke, ta kontakt med din kommune /bydel eventuelt barnehageeier . Søknad til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning registreres i SøknadsWeb fra 15. mars 2018.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium - barnehagelærerutdanning August 180 4 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig ansvarlig : Institutt for barnehagelærerutdanning ved studieleder Hege Løberg 

Administrativt ansvarlig : Seksjon for oppdragsadministrasjon

Jobbmuligheter

Det er en spennende tid for barnehagene i Norge med bred satsning på å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Les mer om jobbmuligheter

Som utdannet barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer og som pedagogisk leder i barnehage. I tillegg kan en barnehagelærer jobbe som leder i aktivitetsskolen/skolefritidsordningen eller andre barnerelaterte virksomheter.

I dag og i årene som kommer har samfunnet vårt behov for mange barnehagelærere med høy faglig kompetanse.

Etter endt bachelorstudium har du mange muligheter til videre utdanning. Ved OsloMet kan du ta master i barnehagekunnskap eller master i internasjonal utdanning og utvikling. Det er også en rekke videre- og etterutdanningstilbud for deg som ønsker å spesialisere deg innenfor et område.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Guro som leker med et barn omgitt av trær
Publisert: Oppdatert: