HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Idrett, friluftsliv og helse

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelorstudiet gir kunnskap om blant annet fysisk aktiv læring, friluftsliv, trening, didaktikk og pedagogikk. Du får undervisningskompetanse i kroppsøving og idrettsfag opp til og med videregående skole og folkehøgskole.

Om studiet

Studiet inneholder mye fysisk aktivitet, både i idrettshall og utendørs. Du får en bred innføring i idretter, dans og friluftsliv. Du utvikler deg selv innen disse aktivitetene, og lærer om hvordan du lærer bort aktivitetene til andre.

Les mer om innhold og organisering.

Du får kunnskap om sammenhengen mellom kroppens oppbygging og funksjon, og hvordan den kan påvirkes gjennom ulike treningsformer. Profesjonsfaget inneholder didaktikk og pedagogikk og vil være gjennomgående i de tre studieårene.

I hvert studieår inngår flere lærerike og sosialt givende friluftslivsturer og kurs. Praksisopplæring er også gjennomgående i hvert semester. 

Målgruppe

Studiet passer blant annet for deg som

  • vil kombinere din fritidsinteresse i idrett og friluftsliv med studier og senere arbeid
  • vil undervise i kroppsøving i grunnskolen, videregående opplæring eller på folkehøgskole
  • vil jobbe med opplærings- og formidlingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne innenfor idrett og frivillige organisasjoner
  • vil ta en mastergrad innen utdanningsvitenskap og spesialisere deg for skolefaglig eller pedagogisk arbeid i grunnopplæringen

Programplanen er under revidering. Ny programplan for 2018 vil bli publisert i løpet av våren.

Videre studier

Høgskolen i Oslo og Akershus gir studenter med bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag muligheten til å ta et fjerde studieår med  videreutdanning i skolefag. Dette vil gi undervisningskompetanse i to fag, tittelen adjunkt og fortrinn i arbeidsmarkedet som lærer.

Fullført studium vil kvalifisere til masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se  nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 43.2
Kvote for førstegangsvitnemål: 40.5

Opptakskrav

Generell  studiekompetanse.

Spesielle opptakskrav:

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og matematikk.
  • Minst 35 skolepoeng.

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Søk med studiekode

215 140

Studieinformasjon

Fakta

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Høst 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 60 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Vær også oppmerksom på at studiet krever tilgang til en del utstyr, og at det må påregnes noen kostnader rundt turer, samt kostnader til friluftslivskurs og skikurs.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@hioa.no

Jobbmuligheter

Utdanninga lar deg jobbe innenfor skoleverket, idrett, offentlige etater, private bedrifter og treningssenter. Ved påbygging til et fjerde år som gir deg to undervisningsfag, vil du lettere kunne få jobb i skolen.

Portrett Curt Rice

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: