HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Idrett, friluftsliv og helse

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å kunne jobbe med barn og ungdoms læring, utvikling og erfaring i bevegelsesaktiviteter. Utdanningen kvalifiserer til å kunne undervise i kroppsøving på alle trinn, samt på idrettslinjer på videregående skoler.

Om studiet

Gjennom utdanningen vil du bli engasjert i varierte læringsformer i klasserom, sal, basseng og friluft som gjør deg til en god lærer. Du får kunnskap om kroppsøvings- og idrettspedagogikk, om kroppens oppbygging og funksjon og treningslære. Studiet inneholder en stor andel praktisk-metodiske aktiviteter der du lærer å drive variert og motiverende undervisning.

Les mer om innhold og organisering.

Hvert semester har studentene veiledet praksis i skolen. Det blir lagt spesiell vekt på å integrere studentenes erfaringer og læring fra praksis inn i den øvrige undervisningen, og motsatt.

Studiet passer blant annet for deg som

  • vil undervise i kroppsøving i grunnskolen, videregående opplæring eller på folkehøgskole
  • vil kombinere din egen interesse for bevegelse, idrett og / eller friluftsliv med et ønske å å jobb med barn og ungdom
  • vil ta en mastergrad innen utdanningsvitenskap og spesialisere deg for skolefaglig eller pedagogisk arbeid i grunnopplæringen

Programplanen er under revidering. Ny programplan for 2018 vil bli publisert i løpet av våren.

Videre studier

Høgskolen i Oslo og Akershus gir studenter med bachelor faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag muligheten til å ta et fjerde studieår med  videreutdanning i skolefag. Dette vil gi undervisningskompetanse i to fag, tittelen adjunkt og fortrinn i arbeidsmarkedet som lærer.

Fullført studium vil kvalifisere til masterutdanning i skolerettet utdanningsvitenskap.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se  nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 48,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 43,3

Opptakskrav

Generell  studiekompetanse.

Spesielle opptakskrav:

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og matematikk.
  • Minst 35 skolepoeng.

Det er ikke mulig å søke opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse.

Søk med studiekode

215 140

Studieinformasjon

Fakta

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag Høst 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 60

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Vær også oppmerksom på at studiet krever tilgang til en del utstyr, og at det må påregnes noen kostnader rundt turer, samt kostnader til friluftslivskurs og skikurs.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativt kontaktpunkt: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Utdanninga lar deg jobbe innenfor skoleverket, idrett, offentlige etater, private bedrifter og treningssenter. Ved påbygging til et fjerde år som gir deg to undervisningsfag, vil du lettere kunne få jobb i skolen.

Portrett Curt Rice

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: