HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Idrett, friluftsliv og helse

Idrett, friluftsliv og helse (ikkje opptak etter 2015)

Bachelorstudiet gir kunnskap om fysisk aktivitet, helse, kosthald og ernæring. Du får leiarkompetanse og kan arbeide både med undervisning og tilrettelegging. Det er ikkje i opptak til studiet i 2018.

Om studiet

Første studieåret gir innføring i ulike idrettar, dans og friluftsliv. Du lærer også om samanhengen mellom trening, helse- og samfunnsmessige tilhøve.

Andre studieåret har fokus på friluftsliv, fysisk aktivitet og helse, fleirkulturell forståing, kosthald og ernæring.

Les mer om innhold og organisering.

Tredje studieåret kan du velje eitt av følgjande alternativ: Faglærarutdanning i kroppsøving, folkehelsearbeid som gir deg kompetanse til helsefremjande og førebyggande arbeid, og valfri fordjuping der du kan søkje opptak ved relevante studium ved HiOA eller andre høgskolar. Fordjupinga må godkjennast av HiOA.

I undervisninga inngår fleire turar og feltkurs både om sommaren og vinteren.

Aktuelle masterstudier og vidareutdanningar

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ikkje opptak i 2018.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 45,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 37,5

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og matematikk.
  • Minst 35 skolepoeng.

Søk med studiekode

215 447

Studieinformasjon

Fakta

Idrett, friluftsliv og helse Høst. Ikkje opptak i 2018. 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 50

Semesteravgift (student.oslomet.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Utdanninga let deg arbeide innanfor skoleverket, idrett, offentlege etatar, private bedrifter og treningssenter.

Les mer om jobbmuligheter

Kva stillingar du kan få, avheng av kva treårig løp du vel. Du kan undervise i kroppsøvingsfaget eller drive helseførebyggjande arbeid.

Bachelorgraden gir deg også høve til å arbeide med fysisk aktivitet og friluftsliv, primært for barn og unge, men også andre grupper.

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: