HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Faglærerutdanning for tospråklige lærere

Lærerutdanning for tospråklige lærere

Bachelorstudiet gir et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Studiet tilbys ikke i 2018.

Om studiet

Studiet er organisert som en deltidsutdanning med 45 studiepoeng hvert år over fire år. Studiet er bygget opp med 60 studiepoeng profesjonsfag med bacheloroppgave, 90 studiepoeng skolefag, ytterligere 30 studiepoeng skolefag eller et skolerelevant fag. Minst et av skolefagene bør være på 60 studiepoeng. Studiet inneholder også veiledet praksis i grunnskolen på HiOAs praksisskoler i Oslo og Akershus.

Les mer om innhold og organisering.

Hvert studieår skal en student ha 15 studiepoeng profesjonsfag. I tillegg skal en velge ett av to fag som tilbys spesielt for denne utdanningen. For studieåret 2017-2018 skal studentene velge enten matematikk eller samfunnsfag.

Det åpnes for at studentene kan velge å studere enkeltfag sammen med grunnskolelærerstudentene etter to fullførte studieår. Hvilke fag dette gjelder offentliggjøres hvert år i forbindelse med fagvalg.

Hvert studieår skal studenten ut i praksis. Selv om studiet er en deltidsutdanning, vil disse praksisperiodene være fulltid. For nærmere detaljer om praksis, se programplanen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Studiet tilbys ikke i 2018.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse og spesielle opptakskrav: minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål, muntlig) og bestått opptaksprøve

Søk med studiekode

215 562

Studiets innhold og oppbygging

Profesjonsfag 1

1. studieår

1. studieår
Fagplan for profesjonsfaget
Plan for veiledet praksis

Første studieår: I Profesjonsfaget undervises det i emne 1 - Lærerens arbeid (15 stp.). Det er 8 observasjonsdager på en av høgskolens praksisskoler. I tillegg skal man velge ett valgfritt emne på 30 stp.

Profesjonsfag 2

2. studieår

2. studieår
Fagplan for profesjonsfaget
Plan for veiledet praksis

Andre studieår: I Profesjonsfaget undervises det i emne 2 - Språk og språkdidaktikk (15 stp.). Det er 2 observasjonsdager på en av høgskolens praksisskoler og 20 dager veiledet praksis. I tillegg skal man velge ett valgfritt emne på 30 stp.

Profesjonsfag 3

3. studieår

3. studieår
Fagplan for profesjonsfaget
Plan for veiledet praksis

Tredje studieår: I Profesjonsfaget undervises det i emne 3 - Elevens læring og utvikling (15 stp.). Det er 20 dager veiledet praksis på en av høgskolens praksisskoler. I tillegg skal man velge ett valgfritt emne på 30 stp. Det tilbys da to valgfrie emner for tospråklige lærere, samt utvalgte skolefag fra grunnskolelærerutdanningen (tilbudene varierer fra år til år).

Profesjonsfag 4

4. studieår

4. studieår
Fagplan for profesjonsfaget
Plan for veiledet praksis

Fjerde studieår: I Profesjonsfaget skal studentene ta emne 4 - Bacheloroppgaven, vitenskapsteori og forskningsmetode (15 stp.).Det er 20 dager veiledet praksis på en av høgskolens praksisskoler. I tillegg skal man velge ett valgfritt emne på 30 stp. Det tilbys da to valgfrie emner for tospråklige lærere, samt utvalgte skolefag fra grunnskolelærerutdanningen (tilbudene varierer fra år til år).

Studieinformasjon

Fakta

Bachelor - lærerutdanning for tospråklige lærere August (ikke oppstart i 2018) 180 4 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk 40

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Med lærerutdanning for tospråklige lærere kan du tilsettes på klassetrinn 1.-7. i grunnskolen i fag/fagområder hvor du har minst 30 studiepoeng relevant utdanning, samt på 8.-10. trinn i en rekke fag.

Les mer om jobbmuligheter

For tilsetning på 8.-10. trinn kreves det 60 studiepoeng i enkelte fag jf. den til enhver tid gjeldende forskrift for tilsetninger i grunnskolen. 

Bachelorstudiet gir deg et faglig og pedagogisk grunnlag for å kunne arbeide i norsk grunnskole som lærer i de fagene du fordyper deg i. Målgruppen for studiet er primært morsmålslærere og tospråklige lærere som jobber i grunnskolen, men mangler formell kompetanse.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Ouafaa Oulkadi i samtale med andre i et klasserom

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: