meny
søk
English

Tolking i offentlig sektor - bachelor

Studiet går på deltid over fire år. Hvert år vil det bli tilbudt nye språk. Undervisningen er nett- og samlingsbasert. Læringsaktiviteter vil være fordelt på helger, ukedager og kvelder.

Om studiet

Utdanningen er et landsdekkende tilbud der HiOA i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) arbeider for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk.

Prioriterte språk 2018:

  • arabisk
  • polsk
  • portugisisk
  • tyrkisk

Se også oversikt over prioriterte språk på  grunnmodulen i Tolking i offentlig sektor.

Har du to minutter til å hjelpe oss?  Vi ønsker dine synspunkter om hvilke språk det er behov for i tolkeutdanningen.

Les mer om innhold og organisering.

Opptaksprøver gjennomføres høst 2017 for søkere som ikke allerede har fullført videreutdanningen i Tolking i offentlig sektor (30 stp.).

Det tilbys opptaksprøver på utvalgte språk hvert år. Så langt praktisk mulig velges språkene i tråd med samfunnets behov til enhver tid. Søkere til studiet rangeres etter resultat på opptaksprøven. For å følge tolkestudiet må studentene ha et høyt tospråklig ferdighetsnivå tilsvarende referansenivå B2 (Det europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering, tabell 1) på begge arbeidsspråk. Opptaksprøven tester derfor kandidatens lytteevne og muntlige uttrykksevne på norsk og tolkespråket. Det er 5-15 studieplasser i hver språkgruppe. Dersom flere søkere enn det som utgjør en pedagogisk forsvarlig undervisningsgruppe oppnår tilfredsstillende resultat på opptaksprøven, vil studentene med best resultat i hver språkgruppe få tilbud om studieplass. Dersom for få studenter består opptaksprøven i et språk, vil det ikke bli gitt undervisningstilbud i språket.

Målgruppe

Målgruppen for bachelorstudiet er personer som ønsker utdanning som tolk. Studiet tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk.

Undervisningsplaner for 2017   finner du på student.hioa.no.

Det kan bli endringer i programplanen for kullet som starter i januar 2018. Revidert programplan publiseres i høstsemesteret 2017.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. august

Prioriterte språk for 2018 finner du under Om studiet på denne siden.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.

Søkere med utdanning fra utlandet som oppfyller alle krav til generell studiekompetanse, bortsett fra språkkravet i engelsk, vil også kunne kvalifisere for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Statsautoriserte tolker er fritatt for tospråklig opptaksprøve. Statsautoriserte tolker har prioritet når høgskolen tilbyr utdanning i språk hvor statsautorisasjonsprøve har vært avholdt i Norge.

Studiets innhold og oppbygging

1. studieår

Emnet Tolking i offentlig sektor går over 1. og 2. semester

3. studieår

Emnet Tolking av monologer - hukommelse og notatetteknikk går over 5. og 6. semester

Studieinformasjon

Fakta

Tolking i offentlig sektor Januar 2018 180 4 år, deltid Nett- og samlingsbasert Norsk Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Kontaktpunkt: opptak-lui@hioa.no

Jobbmuligheter

Tolk i offentlig sektor, hos for eksempel politi, sykehus, NAV og skoler.

Portrett Curt Rice

Utdanning er nøkkelen til et rikere liv

- Det er trygt å ta en utdanning ved HiOA, slår rektor Curt Rice fast.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: