HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tolking i offentlig sektor - bachelor

Bachelorutdanningen i Tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk.

Om studiet

Studiet tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk, er for deg som ønsker utdanning som tolk. Hvert år tilbys utdanningen for nye språk. Bachelorutdanningen er et deltidsstudium med et omfang på 180 studiepoeng fordelt på fire år.Undervisningen er nett- og samlingsbasert, fordelt på helger, ukedager og kvelder.

Direkte opptak:

Bachelorkullet som startet januar 2018 har studenter fordelt på fire språk: arabisk, polsk, portugisisk og tyrkisk . For dere som allerede har tatt grunnmodulen Tolking i offentlig sektor (30 stp) i et av disse språkene, er det nå mulig å søke direkte opptak til bachelorutdanningen. 

Se informasjon og søk her (Søknadsfrist 15.april) :   Opptak til påbygging i tolking og direkte opptak til bachelor i tolking

Første emnet for dere som blir tatt opp på direkteopptak, er Tolke- og oversetterfagets historie (nettbasert) som går høsten 2018.

Prioriterte språk 2019:

Hvilke språk som prioriteres for studiestart januar 2019 blir annonsert på denne siden i løpet av våren.

Les mer om innhold og organisering.

Se også oversikt over prioriterte språk på  grunnmodulen i Tolking i offentlig sektor.

Har du to minutter til å hjelpe oss?  Vi ønsker dine synspunkter om hvilke språk det er behov for i tolkeutdanningen.

Opptaksprøver gjennomføres høst 2018 for søkere som ikke allerede har fullført videreutdanningen i Tolking i offentlig sektor (30 stp.).

Det tilbys opptaksprøver på utvalgte språk hvert år. Så langt praktisk mulig velges språkene i tråd med samfunnets behov til enhver tid. Søkere til studiet rangeres etter resultat på opptaksprøven. For å følge tolkestudiet må studentene ha et høyt tospråklig ferdighetsnivå tilsvarende referansenivå B2 (Det europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning, vurdering, tabell 1) på begge arbeidsspråk. Opptaksprøven tester derfor kandidatens lytteevne og muntlige uttrykksevne på norsk og tolkespråket. Det er 5-15 studieplasser i hver språkgruppe. Dersom flere søkere enn det som utgjør en pedagogisk forsvarlig undervisningsgruppe oppnår tilfredsstillende resultat på opptaksprøven, vil studentene med best resultat i hver språkgruppe få tilbud om studieplass. Dersom for få studenter består opptaksprøven i et språk, vil det ikke bli gitt undervisningstilbud i språket.

Lukk

Søknad og opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.

Søkere med utdanning fra utlandet som oppfyller alle krav til generell studiekompetanse, bortsett fra språkkravet i engelsk, vil også kunne kvalifisere for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Statsautoriserte tolker er fritatt for tospråklig opptaksprøve. Statsautoriserte tolker har prioritet når høgskolen tilbyr utdanning i språk hvor statsautorisasjonsprøve har vært avholdt i Norge.

Studiets innhold og oppbygging

1. studieår

Emnet Tolking i offentlig sektor går over 1. og 2. semester

3. studieår

Emnet Tolking av monologer - hukommelse og notatetteknikk går over 5. og 6. semester

Studieinformasjon

Fakta

Tolking i offentlig sektor Januar 2018 180 4 år, deltid Nett- og samlingsbasert Norsk

Semesteravgift (student.hioa.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Kontaktpunkt: opptak-lui@hioa.no

Jobbmuligheter

Tolk i offentlig sektor, hos for eksempel politi, sykehus, NAV og skoler.

Portrett Curt Rice

Utdanning er nøkkelen til et rikere liv

- Det er trygt å ta en utdanning ved HiOA, slår rektor Curt Rice fast.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: