HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Tolking i offentlig sektor - bachelor

Bachelorutdanningen i Tolking i offentlig sektor er et landsdekkende tilbud som OsloMet tilbyr for å ivareta det offentliges behov for tilgang til kvalifiserte tolker i ulike språk.

Om studiet

Studiet tar opp tospråklige studenter med norsk som ett av sine tolkespråk, og er nett- og samlingsbasert fordelt på helger, ukedager og kvelder. Bachelorutdanningen er et deltidsstudium med et omfang på 180 studiepoeng fordelt på fire år. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. 

Følgende språk prioriteres for studiestart BA i tolking i offentlig sektor i januar 2019 :

  • Engelsk
  • Russisk
  • Persisk
  • Mandarin

Mens du venter på tilbud om utdanning i ditt tolkespråk, kan du registrere din interesse i vårt nettskjema.

Utdanningstilbudet forutsetter et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, og et tilfredsstillende resultat på muntlig opptaksprøve. Opptaksprøvene gjennomføres i oktober/november. Har du grunnemnet i tolking i offentlig sektor fra før, og eventuelt flere påbyggingsemner, skal du søke opptak til bachelor på vanlig måte. Du kan så søke om fritak fra de emnene du har fra før.

Les mer om innhold og organisering.

Det er 5-15 studieplasser i hver språkgruppe. Dersom det er for få kvalifiserte søkere, vil det ikke bli gitt undervisningstilbud i språket.

Søknadsfristen er 1. august, med oppstart i januar påfølgende kalenderår. For praktisk informasjon om søknad og opptak, vennligst kontakt: opptak@oslomet.no

Grunnemnet i tolking i offentlig sektor:

Ønsker du kun å søke på grunnemnet tolking i offentlig sektor, se her.

Andre kvalifiseringsmuligheter:

  • Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker.

For mer informasjon om prøven, se her.

  • Autorisasjonsprøve i tolking er en frittstående prøve.

For mer informasjon om prøven, se her.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. august

Søknadsweb åpner 1. juni.

Prioriterte språk for 2019 finner du under Om studiet på denne siden.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, samt godkjent muntlig prøve.

Søkere med utdanning fra utlandet som oppfyller alle krav til generell studiekompetanse, bortsett fra språkkravet i engelsk, vil også kunne kvalifisere for opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Statsautoriserte tolker er fritatt for tospråklig opptaksprøve. Statsautoriserte tolker har prioritet når høgskolen tilbyr utdanning i språk hvor statsautorisasjonsprøve har vært avholdt i Norge.

Retningslinjer for opptak

Studieinformasjon

Fakta

Tolking i offentlig sektor Januar 2019 180 4 år, deltid Nett- og samlingsbasert Norsk

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:  opptak@oslomet.no

Jobbmuligheter

Tolk i offentlig sektor, hos for eksempel politi, sykehus, NAV og skoler.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: