HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Utviklingsstudier

Lær om det globale Sør og Nord/Sør-forhold.
Dra på feltarbeid til et land i Afrika, Asia eller
Latin-Amerika.

Årsstudiet og første år i bachelorstudiet er felles.

Om studiet

Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale Sør? Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål omhandles i utviklingsstudiene.

Les mer om innhold og organisering.

HiOAs Utviklingsstudier er unikt med sin praksisbaserte pedagogikk. Studentene lærer om verden ved å gjøre egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Feltarbeidet gir kunnskap om temaet og landet, og samtidig gir det en introduksjon til samfunnsfaglig metode som er nyttig for videre studier.

Studiet ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

Feltarbeid

I fem uker utfører studentene ved Utviklingsstudier feltarbeid i grupper.

Før turen forbereder de seg ved å lære om globale forhold, om landet og verdensdelen de skal dra til, om temaet de velger og metoden de skal bruke. Grupper på tre til fem studenter gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen. Eksempler på noen tidligere oppgavetemaer:

  • Rettferdig handel.
  • Naturvern og turisme.
  • Jenter og utdanning.
  • Foreldreløse barn.

Les mer om feltarbeidet og andre erfaringer med studiet.

De som underviser har ulike spesialiseringer, og studentene får oppdatert kunnskap fra ulike fag som antropologi, sosiologi, geografi, historie og medievitenskap.

Studenter på bachelorprogrammet fordyper seg i andre og tredje studieår i ulike temaer innen utviklingsstudier. Studentene oppfordres til å ta et semester ved ett av lærestedene som vi samarbeider med i utlandet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 47,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 42,9

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 484

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i utviklingsstudier August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 35

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Første studieår kommer det i tillegg kostnader i forbindelse med feltarbeidet på ca. 25 000 kr. Disse utgiftene varierer blant annet med verdien av den norske kronen. Lånekassen gir reisetilskudd på mellom 8000 og 12 000 kroner hvorav 35 prosent er stipend, og dette kommer i tillegg til lånekassens basisstøtte
Alle studenter som skal på feltarbeid eller utveksling i utlandet er forpliktet til å ha egen reiseforsikring.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig:  Berit Helene Vandsemb 

            Anne Waldrop

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Jobbmuligheter

Karrieremulighetene vil avhenge av spesialiseringer innen utviklingsstudier og eventuelle kombinasjoner med andre studier.

Les mer om jobbmuligheter

Utviklingsstudier egner seg godt til å kombinere med andre samfunnsfag så vel som med de aller fleste profesjonsfag. Tidligere studenter jobber blant annet innen skole og utdanning, mediebransjen, politikk og solidaritetsarbeid, reiseliv, offentlig forvaltning og bistand.

Etter endt bachelorutdanning, har du flere muligheter til videre utdanning. Hos oss kan du ta en master i internasjonal utdanning og utvikling 

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk
Kasper og Agathe sittende blant statuer i Vigelandsparken

Utviklings­studiene ble en døråpner

For Kasper og Agathe ble engasjementet en karrierevei.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: