HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Realkompetanse utviklingsstudier

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til studier i utviklingsstudier. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Studiespesifikke krav

 • Minimum 5 års fulltids yrkespraksis. Praksisen må være innenfor områder der søker har hatt kontakt med flyktninger/innvandrere med morsmål fra land utenfor Norden.

Generelle krav til realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Søkere må være  25 år eller eldre i søknadsåret.
 • Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse.
 • Søkere må ha minimum  5 års relevant fulltids yrkespraksis , deltid kan regnes om til heltid. Inntil 2 av disse 5 årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.
 • Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med minimum faget norsk (112 årstimer) og engelsk (140 årstimer) fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre.
  Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak kan gjøres
  •  dersom undervisningen i sin helhet foregår på engelsk, eller
  • for søkere med 3-årig videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land.

Retningslinjer for opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Publisert: Oppdatert: