HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Design og håndverk

Yrkesfaglærer: design og håndverk / medieproduksjon

Har du fag-, svennebrev eller tilsvarende treårig utdanning i design-, håndverks og medieproduksjonsyrker og er stolt av din yrkesfaglig bakgrunn er denne utdanningen noe for deg. Studiet er tilpasset de som vil videreutvikle sin faglige kompetanse og ønsker å lede yrkesfaglig opplæring i skole og/eller arbeidsliv. Vi har også enkeltemner tilpasset lærere og instruktører, for deg som ønsker etter- og videreutdanning.

Om studiet

Yrkesfaglærerutdanning Design og håndverk/medieproduksjon (YFL-DH) er en landsdekkende linje med studenter fra hele landet. Du bor hjemme mens du studerer, studiet har fire uker felles samlinger per semester. Mellom samlingene forutsettes det at du jobber selvstendig, utfører studierelaterte oppgaver og har praksis i skole og arbeidsliv. For å lære å bli en profesjonell yrkesfaglærer knyttes yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk tett mot yrkesfaglige temaer som produktutvikling, designprosesser, innovasjon og HMS. 

Enkeltemner som etter- og videreutdanning

Vi tilbyr også enkeltemner for lærere og instruktører som ønsker etter- og videreutdanning. I emnebeskrivelsene i programplanen kan du se en detaljert beskrivelse av hva hvert enkelt emne inneholder.  

Det skal åpnes for søknad om opptak til følgende enkelemne med oppstart vår 2018:

Les mer om å studere enkeltemner.

Les mer om innhold og organisering.

Bachelorutdanningen for yrkesfaglærer design og håndverk/medieproduksjon har et omfang på 180 studiepoeng og består av: 

 • Profesjonsfag (60 stp.) med 70 dager veiledet yrkespedagogisk praksis = pedagogikk (30 stp.) og yrkesdidaktikk (30 stp.).
 • Yrkesfag (120 stp.) med 60 dager veiledet yrkesfaglig praksis = yrkesfaglig bredde (60 stp.) og yrkesfaglig dybde (60 stp.).

Yrkesfaglig bredde er tilpasset undervisning på Ungdomstrinnet, Vg1 design og håndverk og brede Vg2 eksempelvis Vg2 Design og tekstil. I bredden får blant annet innsikt i de ulike yrkene som inngår i utdanningsprogrammet.

Yrkesfaglig dybde er tilpasset undervisning innenfor eget fagbrevområde på Vg2 og Vg3 i skole og/eller bedrift, og gir deg muligheten til å fordype deg i eget fag utover fagbrevnivå.

Yrkespedagogisk praksis (8–13 trinn i skole), og yrkesfaglig praksisopplæring (i arbeidslivet) inngår som en integrert del av de ulike fagområdene. Praksis kan gjennomføres i ditt nærmiljø og er en del av studentens nettverksbygging.  Deler av studiet (semester 3 og 4) kan gjennomføres i utlandet.

Det gis avkortning for yrkesdidaktikk og yrkespedagogikk tilsvarende inntil 60 stp. for studenter som har gjennomført Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), og kun mangler yrkesfaglig dybde og /eller yrkesfaglig bredde.

Målgruppe 

Fagarbeidere, instruktører og faglig ledere innenfor Design og håndverksfag som ønsker å gi opplæring i skole og/eller bedrift. Lærere som har praktisk pedagogisk utdanning, og ønsker formell kvalifisering i yrkesfaglig dybde og/eller yrkesfaglig bredde.

Emner i studiet

 • Analyse av yrkesutøvelse, produksjon og prosessdokumentasjon.
 • Veiledning og ledelse av læringsprosesser.
 • Vurdering av kvalitet i faglig arbeid.
 • Visuell kommunikasjon og entreprenørskap.
 • Yrkesretting, tilpasset opplæring og karriereveiledning.
 • Innovasjon og yrkenes utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 • Tilpasset opplæring i ungdomstrinnet – ungdomskultur, kunst og håndverk/medieproduksjon.
 • Yrkesetikk, design og formbeskrivelse i praksis.
 • Bacheloroppgave - Innovasjon, systematisk og samfunnstjenlig yrkesutvikling og yrkesutdanning.

Emnene er knyttet til: Ledelse av læreprosesser - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv og/eller skolen i samfunnet – ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv.

Undervisning (studiebelastning per uke)

Studiet er samlingsbasert. Et studieår består av åtte samlinger. Første samling er tre til fem dager. Samlingene er fordelt over ti måneder.

Førsteårsstudentene har i tillegg en oppstartsuke. 

Stipend 

Det er mulig for skoleeier å søke til Utdanningsdirektoratet om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning som ønsker å ta Yrkesfaglærerutdanning (YFL) eller Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU-Y). Skoleeier kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.  Søknadsperioden er fra 1. februar til 15. mars 2018.  Mer informasjon finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte.
Studiene har ikke kvote for førstegangsvitnemål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 126

Studiets innhold og oppbygging

Tabellen under viser normal studieprogresjon som heltidsstudent over 3 år

1. studieår

Studiet har tre forskjellige studieløp

Velg ett av tre områder, avhengig av hvilke fag du har fra før

Normal studieprogresjon over 3 år
Yrkesfaglig bredde og yrkesfaglig dybde
Yrkesfaglig bredde
Normal studieprogresjon over 3 år
Yrkesfaglig bredde og yrkesfaglig dybde

Innpass for gjennomført Praktisk pedagogisk utdanning med 30 stp. yrkesdidaktikk og 30 stp. pedagogikk. Se egne emnebeskrivelser for DHY

Yrkesfaglig bredde

Innpass for gjennomført Praktisk pedagogisk utdanning med 30 stp. yrkesdidaktikk og 30 stp. pedagogikk, og yrkesfaglig dybde tilsvarende 60 stp. Se egne emnebeskrivelser for DHB.

Studieinformasjon

Fakta

Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag Høst 180 3 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk 30 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Anne-Cat Wolden og Jorunn Dahlback
Administrativ: opptak-lui@hioa.no

Jobbmuligheter

Yrkesfaglærer i videregående skole (11-13 trinn) Vg1 Design og håndverk, Vg2 og Vg3 innenfor eget fagbrevområde, opplæringskontor, faglig opplæringsansvarlig i bedrift, Kunst og håndverkslærer, og annen relevant undervisning på ungdomstrinnet (8-10 trinn).

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Les om utveksling ved yrkesfaglærerutdanningen i design og håndverk

Portrett Curt Rice

Utdanning er nøkkelen til et rikere liv

- Det er trygt å ta en utdanning ved HiOA, slår rektor Curt Rice fast.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Publisert: Oppdatert: